Oversetterne føler seg oversett

Cecilie Winger (foto: Kagge Forlag)

Profesjonelle oversettere får stadig mindre å gjøre. Her er tidligere leder i Oversetterforeningen Cecilie Wingers åpne brev til forlagenes oversattredaksjoner.

Denne uken ble bokhøsten dratt i gang av første forlag ut med høstfest, Cappelen Damm. Konsernsjef Tom Harald Jenssen ønsket hjertelig velkommen til oss alle, og serverte deretter sine vyer for bokhøsten 2015. «Den blir faaantastisk,» sa han. «Og dessuten ville den stå i den norske skjønnlitteraturens tegn.»

 

Vi var mange oversettere til stede, forlagsfester er et frynsegode vi setter stor pris på, men akkurat i år var vi mange som sukket nedslått, men vitende til Jensens vyer. Det er ingen tvil om at oversetterne vet at det er norsk skjønnlitteratur det satses på for tiden. Det er oppdragstørke og nedslått stemning i oversetternes leir. Drevne folk som har vært mange år i bransjen er brått blitt ufrivillig oppdragsløse. Meg selv inkludert. Jeg har jobbet som skjønnlitterær oversetter siden 1993, og nå har jeg ikke hatt oppdrag siden juni, og vet ikke om noe nytt før et lovet manus i november.

Hvordan har vi havnet i en slik situasjon?

Noen nevner nedgangen i 2014-tallene for oversatt skjønn, sammenlignet med de foregående år – da statistikken var kunstig Fifty shades of grey-høy. Andre mener det har med forlagenes engstelse for hva den blå regjeringen kan finne på av endringer i innkjøpsordningen etc. Atter andre peker på dalende boksalg.

Vi var mange som snakket om dette på Cappelen Damms høstfest. Hvordan skal vi holde et kompetent oversetterkorps ved like? spurte vi. Hvordan forhindre at landets beste oversettere går over i andre yrker, fordi det ikke er mulig å livnære seg av oversetteri for tiden?

Vi ble i hvert fall enige om ett strakstiltak, nemlig å sende ut følgende appell: Kjære oversattredaksjoner, så lenge denne oppdragstørken varer ber vi dere om å prioritere profesjonelle oversettere som lever av yrket, altså ikke rekruttere nybegynnere eller sette ut så mange oppdrag til pensjonister.

 

Cecilie Winger

 

Cecilie Winger er forfatter, redaktør og oversetter. Hun er tidligere leder for Norsk Oversetterforening.