NRK-plakaten på høring

Kulturdepartementet sender i dag NRK-plakaten på høring med høringsfrist 26. august.

 

– Som et ledd i vårt arbeid med stortingsmeldingen om NRK, ber vi om innspill på dagens NRK-plakat. Vi ønsker både innspill på om formen for å uttrykke statens forventninger til NRKs allmennkringkastingsoppdrag er god, og om de konkrete forventningene som stilles er dekkende. I høringen peker vi også på noen områder der vi særskilt ønsker innspill. Dette er knyttet til NRKs kommersielle inntekter, NRKs innholdstilbud og NRKs bruk av eksterne produksjoner, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 

NRK er i dag i all hovedsak finansiert av lisensavgiften, men dagens NRK-plakat åpner for at selskapet også kan ha kommersielle inntekter. NRK har i dag rett til å vise reklame på sine nettsider, sende sponsorplakater i forbindelse med visse programmer, samt tilby andre kommersielle tjenester alene eller i samarbeid med andre.

 

– I debatten om NRK blir har flere tatt til orde for en innstramming av NRKs mulighet for kommersielle inntjening. Andre har argumentert for at NRK må kunne ha kommersielle aktiviteter som et supplement til lisensen, forutsatt at det er et tydelig skille mellom NRKs allmennkringkastingsaktiviteter og de kommersielle aktivitetene. Jeg vil gjerne få innspill på dette, sier Widvey.

I tillegg til høringen skal det holdes et innspillseminar om NRK 17. juni der relevante aktører får komme med sine innspill til politisk ledelse.