Spille-millioner til skolesekk og spaserstokk

 

494,8 millioner kroner av spillemidlene til   kulturformål i 2014
Regjeringen har   i dag fordelt 494,8 mill. kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til   kulturformål i 2014. 197,9 mill. kroner går til Den kulturelle skolesekken,   133 mill. kroner går til kulturbygg og 148,4 mill. kroner går til frifond. 15,4   mill. kroner går til Den kulturelle spaserstokken.