Notabene flørter med Boklageret

En halt og en kriserammet søker sammen?

Notabene har søkt samarbeid med det kriserammede Boklageret. Eller kanskje var det tvert om. I alle fall har Notabene nå søkt nytt opptak i Bokhandlerforeningen for alle sine 58 butikker under dekke av et helt nystiftet aksjeselskap. Styret i det nystiftete selskapet er – med unntak for minoritetsaksjonæren i Boklageret Rolv L. Jonassen, identisk med styre og eiere i nåværende Boklageret AS. Dagens jevnstore eiere av Notabene – DNB og Jotunfjell Partners – lyser med sitt fravær, mens aksjene i det nye selskapet enn så lenge står parkert hos advokatfirmaet Kluge.

Er presset

Boklageret er imidlertid nå så økonomisk presset at selskapet først må gjennom en kraftig gjeldssanering før nye offensive planer kan iverksettes. Til å bistå selskapet i gjeldsforhandlingene har Boklageret engasjert advokatfirmaet Ro Sommernes, spesialist på nettopp restrukturering og konkursrett. Ro Sommernes er kun engasjert for å rydde Boklageret. De andre selskapene i «Boklageret-systemet» (se under) er ikke under samme økonomiske press som Boklageret.

Om gjeldssaneringen ikke skulle føre fram, kan det virke som om aksjonærene i «Boklager-systemet» har tatt grep for å sikre verdier.

Det tidligere eierselskapet Bokkompaniet Holding AS ble slettet rett før nyttår. I stedet opprettet man selskapet Bokkompaniet Invest AS. Fra dette selskapet har man imidlertid nå sendt kreditorvarsel om fisjon av verdier til fire helt nye selskap under stiftelse.

De nye selskapene

Hva de nye selskapene vil inneholde er ikke kjent, men antagelig blir eierskapet til «Boklager-systemets» ulike forretningsområdene fordelt på hvert av de nye selskapene: – Bokutsalg (Boklageret AS, med en omsetning på over 70 millioner, men med en negativ egenkapital på nesten 20 millioner kroner). – Forlagsvirksomhet (Forlaget Victoria AS og Nord Publishing AS, med en omsetning på nesten 13 millioner og et resultat på rundt regnet null). – Bokdistribusjon (Norsk Bokdistribusjon AS, med en omsetning på nesten 10 millioner og med et resultat før skatt på minus 1,5 million). Det siste forretningsområdet er diffust: Selskapet Bokkompaniet Utvikling AS er et selskap som har hentet finansinntekter i millionklassen, antagelig fra andre selskap i konsernet. I fjor hadde Utvikling-selskapet et positivt resultat før skatt på 4,5 millioner kroner.

Hegnar vannet ut

Aksjonærene i «Boklageret-systemet» er Robert Johansen, Sjur Mossige, Harald Allen Enersen og Ola Palm Helland – alle med en fjerdedel hver. I bokutsalgsdelen av virksomheten (Boklageret AS) var Trygve Hegnar tidligere en stor aksjonær via sitt selskap Periscopus. Hegnar har imidlertid ikke villet delta i emisjoner for å bedre egenkapitalen i selskapet og har dermed blitt utvannet til ubetydelige 7 prosent av selskapets aksjer. Tidligere nevnte Rolv L. Jonassen er minste aksjonær med litt under 3 prosent av aksjene.

Bokhandlerforeningens administrerende direktør Trine Stensen vil ikke kommentere søknader som skal gjennom foreningens godkjenningsutvalg.

BOK365 har forgjeves søkt Bokkompaniet Invest for kommentar.

 

Les også: Betalingsstopp for Boklageret