Betalingsstopp for Boklageret

Problemene i Boklageret topper seg.

Økonomiske problemer er dessverre intet nytt for Boklageret, nå topper imidlertid dramatikken seg. Selskapet innførte denne uken full betalingsstopp til sine kreditorer.

I et brev til kreditorene skriver et enstemmig styre at selskapet nå vil drives etter kontantprinsippet. Dette betyr at varer og tjenester vil bli betalt fortløpende, men at ingen ny gjeld vil bli stiftet. Av frykt for forfordeling av kreditorer vil ingen gammel gjeld bli betjent. Selskapet ber med dette kreditorene om betalingsutsettelse.

Boklageret har engasjert advokatselskapet Ro Sommernes for å bistå selskapet i et forsøk på å få til en gjeldsordning. Antagelig vil en slik måtte innebære en kraftig gjeldssanering. Selskapet skriver at det per dato har en gjeld på 19 millioner kroner til leverandører og bank. I tillegg til dette kommer ytterligere 11 millioner i gjeld til konserntilknyttede selskap og eiere.

Sist årsskifte hadde selskapet en negativ egenkapital på 11,5 millioner kroner. Inneværende år viser hittil et negativt resultat på ytterligere 7,6 millioner kroner.

Les også: Fra vondt til verre i Boklageret

BOK365 oppdaterer saken.