Skal styrke de små

15 små bokhandler i distrikts-Norge får støtte gjennom Merkur-programmet,  for å utvikle butikkene som sosiale og kulturelle arenaer.

18 bokhandler søkte om statlig utviklingsstøtte da den nye støtteordningen i Merkur-programmet ble lansert tidlig i høst. Det var langt flere enn sekretariatet hadde regnet med. Styret for Merkur-programmet hadde satt av 500.000 kr og var i utgangspunktet innstilt på å fordele midlene på opptil 10 bokhandler. Men ettersom responsen fra bokhandlene var så stor, valgte styret å fordele de avsatte midlene på 15 bokhandler i stedet for 10. Tre av søkerne fikk avslag da de falt utenfor regelverket.

Kulturell møteplass

De femten utvalgte er Nordkyn Bok og Papir, Bok og Papir (Skjervøy), Andøy Bok & Papirhandel, Leselysthuset (Saltdal), Nesna Libris, Brønnøysund bok og papir, Rørvik Bok, Huus Bokhandel (Kvam), Bok & Fritid (Tysnes), Sveio Bok & Leker, Aksdal Bok & Papir, Horjen Sokndal, Kvinesdal Libris, Bokhandleren på Tofte (Hurum) og Alvdal Bok- og Papirhandel.

Bokhandlene har nå fått tilsagn på mellom 17.000 og 50.000 kr til tiltak som kan utvikle bokhandelen til en sosial og kulturell møteplass for lokalsamfunnet. Ordningen skal for eksempel hjelpe bokhandlere som ønsker å legge til rette for forfattermøter, litteraturkvelder og andre typer kulturelle arrangement i bokhandelen.

Blir videreført

Merkur Bok vil bli videreført som en del av Merkur-programmet også i 2018:

– For 2 år siden foreslo regjeringen i sitt budsjettforslag at vi skulle avslutte arbeidet med bokhandlere og konsentrere oss om arbeidet med dagligvareforretninger i distriktene. Men en samstemmig kommunalkomite på Stortinget ba regjeringen om å holde fram med Merkur Bok. Dette har regjeringen fulgt opp, forteller Per Kjetil Jørgensen, seniorrådgiver ved Merkur-programmet.

PÅ MERKUR-SAMLING: fra v. Lene Blomsø, Sandnessjøen Libris, Line Bakke Fjær, Rørvik Libris, Beryl Sebergsen, Skjervøy Bok og Papir, Gøril Søndrol, Nordkyn Bok og Papir og Anitha Bendiksen, Andøy Bok og Papir. (Foto: Per Kjetil Jørgensen, Merkur)

 

Med små investeringer

– Vi har erfart at det er mulig å få til vekst og utvikling i små bokhandler med relativt små investeringer. Dette er bakgrunnen for den nye støtteordningen for bokhandler, forteller Jørgensen, og legger til: – Arbeidet med Merkur Bok foregår på flere måter. Merkur har 10 konsulenter fordelt over hele Norge, som fungerer som bedriftsrådgivere for de butikkene som deltar i Merkur. Konsulentene har årlig besøk i butikken og skal hjelpe til med å utvikle butikken på ulike måter. Det kan være snakk om å gå kritisk gjennom driften, gjennomføre kundeundersøkelser, utvikle tilleggsfunksjoner, eller å få til et bedre samspill med det lokalsamfunnet bokhandelen er en del av. Konsulentene kan også få oppdrag knyttet til eierskifte, generasjonsskifte, flytting og liknende gjennom en såkalt omstillingsordning.

Femti i nettverket

Tilbudet om utviklingsstøtte gjelder for Merkur-bokhandler som er lokalisert i et tettsted eller småby i distrikts-Norge. Bokhandelen må være eneste bokhandel på tettstedet eller handelsområdet, og den må ha en omsetning på under 7 millioner kroner.

Merkur-programmet, som er Kommunal- og moderniseringsdepartementet verktøy for å utvikle distriktsbutikker, har arbeidet med utvikling av bokhandler i Norge siden 2008. Målet er å sikre et godt tjenestetilbud i distrikta. Om lag 50 bokhandler deltar i dag i nettverket Merkur Bok.

 

Hovedbildet: FÅR STØTTE: Astrid Larsen og Monica Espedal ved Leselysthuset i Rognan får støtte fra Merkur til utvikling av bokhandelen. (Foto: Helge Simonsen, Saltenposten)