Hva skjer i Notabene?

KOMMENTAR: Dramatiske dager for den DNB-kontrollerte bokhandlerkjeden.

Mange Notabene-ansatte trakk et lettelsens sukk da det sent i fjor høst kom beskjed om at investeringsselskapet Jotunfjell hadde kjøpt 80 prosent av aksjene i bokhandlerkjeden. Men senere har det dessverre vært lite å feire. Nå er det mer «merchant banking» enn boksalg som gjelder.

Tøff ryddejobb

DNB tok over Notabene etter konkursen ved nyttår i 2013. Som bedriftens største kreditor hadde banken sikret sine krav bedre enn andre. Banken tilførte ny kapital og garantier til Forleggerforeningen. Ideen var å rydde opp, for så å finne en industriell partner til å overta engasjementet. Dette viste seg vanskeligere enn banken kanskje hadde antatt. I tillegg fortsatte underskuddene å melde seg. Bare i 2014 tapte banken over 30 millioner på boksatsningen. I 2015 meldte imidlertid kjeden om et positivt driftsresultat på 8,7 millioner, og dette var ganske sikkert foranledningen til at DNB fikk napp fra en interessent: Jotunfjell, et investeringsselskap som spesialiserer seg på detaljhandel i kjede.

Tilbake i minus

Ved siste årsslutt viste det seg imidlertid at kjeden nok engang var tilbake i millionunderskudd. Årsresultatet ble negativt med 6,2 millioner kroner, noe som ganske sikkert kjølnet Jotunfjells interesse for «caset».

Hva som så skjedde er høyst uklart. En forklaring kan være at Jotunfjell hadde avtalesikret seg mot negative regnskapstall, og at investeringsselskapet derfor kunne sende aksjer i retur til DNB. En annen forklaring kan være at Jotunfjell fikk problemer med å overta leiekontraktene Notabene har med kjøpesentrene. De fleste kjøpesentre har kontraktsikret at om leietaker skifter hovedeier, har utleier rett til å reforhandle leiekontrakten. Uansett forklaring, enden på visa var at DNB i stillhet tok tilbake tidligere aksjer og atter ble  sittende som majoritetseier, om enn nå bare med litt over 50 prosent av aksjene.

Stort utsalg

I sommer kom så meldingene om stort utsalg av butikker. Først at Notabene hadde solgt 25 filialer til konkurrenten ARK for over 100 millioner kroner. Dernest melding om at 15 butikker var solgt til Norli Libris, antagelig for rundt regnet en tredjedel av salgssummen til ARK.  Etter dette sitter Notabene igjen med nesten 60 filialer, og en kraftig redusert omsetning. Det er vanskelig å tenke seg at dette vil berede grunnen for bedre regnskapstall hva gjelder driften i år. Finansielt viser derimot kjeden styrke med en betydelig kontantbeholdning på godt over 150 millioner kroner.

Hva skal pengene brukes til?

Det store spørsmålet er hvor pengene nå vil ta veien. At eierne vil bruke kontantene på å finansiere videre underskudd er utenkelig. Samtidig vil en styrt avvikling kunne vise seg meget kostbar. For statskontrollerte DNB vil det også bli kontroversielt om bankkonsernet raker millioner ut av kassa til en bokhandlerkjede som opprettholder viktige kulturelle oaser i grisgrendte strøk av landet.

Løsningen må derfor gjerne bli å forsøke sette opp noe som ligner på en ny kjedestruktur.

Lavest odds blir det derfor i dag på at vi vil få en ny selskapsstruktur med dagens Notabene, samt Boklagerets utsalg – gjeldssanerte, eller kjøpt fra sistnevntes konkursbo. Videre vil man forsøke å spare kostnader ved bruk av Boklager-tilknyttede Norsk Bokdistribusjon i stedet for Notabenes eksisterende hovedkontor og lager i Drammen. Et nytt selskapet vil bli oppkapitalisert med en medgift, men neppe med alle de millioner av kontanter som i dag ligger på kistebunnen. Dagens Notabene-eiere skal ganske sikkert hente ut en del av kaka.

 

ANDERS NERAAL