Norsk kulturråd skifter navn

SERVERER TAPAS: Kulturminister Anette Trettebergstuen (foto: Ilja C. Hendel)

Fra første nyttårsdag 2023 heter det ikke lenger Norsk kulturråd.

– Med nytt navn tydeliggjør vi hvilke beslutninger som tas på vegne av regjeringen, og hvilke beslutninger som tas på armlengdes avstand, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding.

1. januar skifter den statlige delen av Norsk kulturråd navn til Kulturdirektoratet, mens rådet som forvalter Norsk kulturfond, beholder navnet Kulturrådet.

– Vil synliggjøre vår rolle

Norsk kulturråd er i dag navnet både på direktoratet og på rådet som forvalter Norsk kulturfond. Rådet består av ti medlemmer som er faglig uavhengig i sitt arbeid, og er et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål. De har bedt om å få beholde navnet.

– Dette er en god løsning som tydeliggjør våre ulike roller og gir bedre oversikt for brukerne. Navneendringen vil synliggjøre vår rolle som fagetat, og som en viktig kunnskapsleverandør for kultursektoren, sier direktør Kristin Danielsen.

Navneendringen innebærer ingen endringer i arbeidsoppgaver, lønninger eller ansatte, opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet.