Nobelprisvinnere til Lillehammer?

Forlagssjef i Aschehoug, Mads Nygaard. (Foto: Vebjørn Rogne)

Den muligheten lufter Kristenn Einarsson, som har fått Mads Nygaard inn som ny styreleder i WExFo.

WExFo-initiativtaker Kristenn Einarsson mener årets Nobelpris, som gikk til journalistene Maria Ressa og Dmitririj Muratov, er nok et signal på at ytringsfrihet er et aktuelt og viktig tema.

Slikt gir energi i planleggingsfasen inn mot World Expression Forum, som arrangeres for aller første gang til våren:

– Det er ikke unaturlig at vi drøfter om det vil være mulig å få de to Nobelprisvinnerne til Lillehammer i mai neste år, sier Einarsson.

World Expression Forum (WExFo) ble stiftet for litt over en måned siden, og fikk nylig på plass blant andre Marit Borkenhagen og Knut Olav Åmås i programkomiteen. WExFo er et forum som skal jobbe for ytringsfrihet på tvers av landegrensene, med fokus på demokrati og global utvikling.

Under press

Mads Nygaard er valgt til styreleder for komiteen, og skal lede arbeidet mot den første WExFo-kongressen under Norsk litteraturfestival på Lillehammer i 2022.

AMBISIØS: Mads Nygaard vil samle de mest sentrale miljøene både nasjonalt og internasjonalt for å styrke ytringsfriheten.

– Ytringsfriheten er under press både nasjonalt og internasjonalt og alt for mange som ytrer seg utsettes for utilbørlig press, hat og trusler, sier Mads Nygaard, som mener at frie medier, litteratur og andre kunstformer er grunnleggende forutsetninger for ytringsfriheten. 

Bredde gir styrke

– WExFo har på rekordtid klart å samle bred oppslutning om initiativet, sier Nygaard, og understreker at hele 48 organisasjoner og bedrifter nå står sammen om prosjektet.

Blant disse finner vi en rekke norske forlag, litterære foreninger og organisasjoner, samt International Publisher´s Association (IPA) og Associazone Italiana Editori (AIE).

– Det er bra, bredde gir styrke. Min ambisjon er at vi skal klare å samle de mest sentrale miljøene både nasjonalt og internasjonalt for å styrke ytringsfriheten gjennom debatt, forskning og politisk påvirkning, sier Nygaard.

Vil samle støtte

I tiden fremover kommer han til å fokusere på å samle bred støtte hos de viktigste aktørene nasjonalt og internasjonalt. Han ønsker også å løfte utfordringer som har relevans i bredden og som tilfører noe nytt til det offentlige ordskiftet.

– Ytringsfrihet og demokrati henger tett sammen. I en tid der det offentlige ordskiftet manipuleres og fordreide fremstillinger fremføres som fakta er det viktigere enn noen gang å kjempe for ytringenes rammebetingelser, sier han og legger til at ytringsfrihet er helt nødvendig for tillit og åpenhet mellom mennesker og institusjoner.

Sentralt internasjonalt møtested

– WExFo skal bli det sentrale internasjonale møtestedet for alle som er opptatt av ytringsfrihet, sier Nygaard.

NYOPSTARTET: Kristenn Einarsson er administrerende direktør i det nyoppstartede initiativet World Expression Forum.

Administrerende direktør Kristenn Einarsson ser frem til samarbeidet:

– I løpet av svært kort tid har mange engasjerte personer sagt ja til å bli med i viktige roller i dette prosjektet. Vi ser frem til å vise frem de første resultatene på Lillehammer i mai neste år, sier Einarsson.