dadle

kritisere (sterkt); klandre, irettesette. Av tysk tadeln, avledet av Tadel «feil, misbilligelse), lånt fra lavtysk og som svarer til gammelhøytysk zadal «mangel» og gammelengelsk tæl «spott, bakvaskelse». Den videre analysen er usikker (Nielsen, Kluge).