battement

(i fekting) slag med egen klinge mot motstanderens; (i dans) bevegelse med det ene beinet mens kroppen hviler på det andre; hopp hvor føttene slås sammen. Fransk ord, avledet av battre «slå, treske, smi», som går tilbake til latin battuere «slå (gjentatte ganger), treske» av ukjent opprinnelse, som også har gitt lånordene batalje, bataljon, batteri og kombattant (Rey).