Mangel på konsentrasjon gir færre lesere

Heidi Austlid (Foto Forleggerforeningen)

I en ny undersøkelse oppgir unge mangel på konsentrasjonsevne som hovedgrunnen til at de velger vekk bøker. – Bekymringsverdig, mener Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen.

I anledning den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter legger Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen frem tall fra den ferske barne- og ungdomsundersøkelsen. Her kommer det frem at manglende konsentrasjonsevne fører til at unge velger vekk bøker, til fordel for andre underholdningsmedier.

Sliter med konsentrasjonen

Ipsos Barn og ungdomsundersøkelse er en omfattende målgruppestudie av barn- og ungdom mellom 8 og 19 år. Den er gjennomført årlig siden 2000. Undersøkelsen har også spørsmål om barn og unges lesevaner og litteraturkonsum – denne delen av undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen.

VIKTIGSTE LESEGRUNNER: Her er de viktigste lesegrunnene for jentene intervjuet til Ipsos-undersøkelsen for 2023. (Foto: Skjermdump)

Undersøkelsen ble gjennomført i mars 2023 gjennom 880 nettintervjuer. Her oppga 70 prosent av intervjuobjektene at de leser bøker, men fortsatt leser jenter mer enn gutter.

Begge kjønn sier også at de opplever både å slappe av og at de lærer noe ved å lese bøker. Alle alderstrinn på begge kjønn oppgir at det viktigste for dem når de skal lese en bok, er at boken er spennende.

VIKTIGSTE LESEGRUNNER: Her er de viktigste lesegrunnene for guttene intervjuet til Ipsos-undersøkelsen for 2023. (Foto: Skjermdump)

Når det kommer til hovedgrunnen til at bøker blir valgt bort, melder de fleste at det er fordi de sliter med konsentrasjonsevnen. Halvparten av jentene oppgir mangel på konsentrasjon som en av grunnene til hvorfor de ikke leser bøker.

Dette mener Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen er bekymringsverdig.

– Forskning viser at bokas evne til å dra leseren bort fra alt annet og inn i nye verdener utvikler evner som konsentrasjon, fantasi, kreativitet og forståelse for sammenhenger. Derfor er lesing avgjørende for at vi utvikler oss som mennesker og som samfunn. Bøker gir barn og unge mulighet til å koble av i en fragmentert hverdag, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

Leser mest norsk

Nytt for årets Ipsos undersøkelse var spørsmål om hvilke språk barn og unge leser på.

De fleste barn og unge oppgir at de leser bøker på norsk. Samtidig viser undersøkelsen at jo eldre ungdommen blir, jo flere er det som også leser bøker på engelsk. Eksempelvis sier 14 prosent av intervjuobjektene mellom 12-15 år sier at de leser mest engelsk, mens 24 prosent mellom 16- 19 år sier det samme. Så mange som 3 av 10 jenter i alderen 15-19 år, sier at de leser mest på engelsk.

Anne Schiøtz (Foto: Bokhandlerforeningen)

– Ikke overraskende viser undersøkelsen at flere gutter velger gaming fremfor bøker, mens jenter i alderen 16-19 år ofte velger sosiale medier over bøker. Imidlertid er sosiale medier også en viktig kanal for å oppdage bøker. For eksempel, kan BookTok-trenden forklare hvorfor mange jenter leser på engelsk, påpeker Bokhandlerforeningens direktør, Anne Schiøtz.

Foreningslederne mener at tallene fra Ipsos bekrefter at det å motivere til lesing har store fordeler.

– Derfor har vi store forventninger til regjeringens nye leselyststrategi og forslagene som vil komme fra regjeringens skjermutvalg, fortsetter Austlid.