– Må se på alkoholserveringen

Foreningsledere mener bransjen må vurdere alkoholflommen ved bransjearrangementer, etter resultatene i undersøkelsen om seksuell trakassering.

– Det er bra denne undersøkelsen er gjennomført, og fremover er det viktig at denne undersøkelsen gjentas. At fire prosent av de 2000 respondentene har opplevd seksuell trakassering, er fire prosent for mye, sier Forfatterforeningens leder, Heidi Marie Kriznik.

I dag ble resultatene bokbransjens MeToo-undersøkelse vedrørende seksuell trakassering lagt frem. Nå varsler Kriznik videre tiltak – hun mener at bransjen blant annet må se nærmere på muligheten ved å redusere alkoholtilgangen ved arrangementer:

LEDER i DNF: Heidi Marie Kriznik

– Vi på litteraturfeltet har møttes og diskutert hva som bør gjøres, og det vil vi fortsette med. Det har vært tatt til orde for et eget verneombud eller en ombudsinnstans for litteraturfeltet, og der er det en gruppe som jobber med å utrede dette. Det er mange faktorer som kan bidra til å øke risikoen for trakassering i bransjen, sånn som uklar grense mellom jobb og privatliv, alkoholservering og så videre. I undersøkelsen fra Ipsos er det mye læring. Flere nevner nettopp det å redusere alkoholservering. Undersøkelsen viser også at hendelsene det rapporteres om som oftest skjer på arrangementer i bransjeregi. Så det er helt klart at det må tas tak i dette.

Vær en real kollega

– Det er helt åpenbart at vi har et holdningsproblem. Spesielt litteraturarrangementene framstår som en boble der ingen egentlig har tatt ansvar når det gjelder seksuell trakassering, sier Eystein Hanssen, leder for Forfatterforbundet.

– Undersøkelsen viser at eldre menn trakasserer yngre kvinner på arenaer hvor det serveres mye alkohol og er uklare ansvarsforhold, altså hvem som «eier» et arrangement. Dette er ikke så overraskende i seg selv, men det er overraskende at sentrale bransjeaktører ikke har sett dette før nå.

Eystein Hanssen i Forfatterforbundet.

Hanssen mener at det er viktig at bransjen tar et oppgjør med sine egne:

– Først og fremst trenger vi en holdningsendring. Vær en real kollega. Dernest bør bransjen ta et oppgjør med mytedyrkelsen av forfattere og andre maktstrukturer i bransjen. En mektig posisjon eller høy litterær status gir ikke noe frikort til tafsing, uønskede meldinger, dickpicks eller annen form for trakassering. Dette må få konsekvenser for den det gjelder, selvsagt tilpasset hendelsens alvorlighetsgrad.

Hanssen er i likhet med Kriznik kritisk til alkoholtilgangen på arrangementene:

– Bransjen bør også se på mengden alkohol som serveres gratis på arrangementer. En ting er et glass bobler på lansering eller vin til maten, noe annet er flaskene som konsumeres utover natta.

Fra nå av er det slutt!

– Målet er nulltoleranse for seksuell trakassering, og det jeg biter meg merke i er at vi er langt unna. Jeg var veldig usikker på hva jeg skulle forvente av tallene, og når man ser slike prosenter, er det ofte vanskelig å vite om det er mye eller lite vi snakker om og hva man skal sammenligne med. Men når vi tenker over at fire prosent faktisk er nærmere 80 mennesker, så er det jo forferdelig å tenke på at så mange har opplevd å bli seksuelt trakassert. Og tallet blir langt verre når vi inkluderer alle former for uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Arne Vestbø, leder for NFFO.

Arne Vestbø – foto: Ilja C. Hendel

Vestbø mener at det viktigste nå er at alle skal føle seg trygge på at seksuell trakassering ikke skal skje i bokbransjen. Og det er spesielt en gruppe han mener må skjerpe seg:

– Så må vi selvsagt raskt få på plass gode varslingsrutiner og sørge for at alle vet hva de skal gjøre hvis de blir utsatt for noe ubehagelig. Men det som alle kan bidra med fra og med i dag av, særlig menn i min alder og oppover, er rett og slett å skjerpe seg. Fra nå av er det slutt!

Vestbø er nevner også arrangementer som et område hvor foreningen vil ha spesielt fokus i tiden fremover:

– NFFO står bak både interne og offentlige arrangementer, så der må vi ha et særlig blikk for hva vi selv kan gjøre for å skape trygge rammer. Så være en god havn for våre medlemmer, og alle som finner det naturlig å ta kontakt med oss.

Vil ha voksenopplæring

– Jeg mener at det viktigste er en varslingstjeneste. Altfor mange, særlig frilansere, melder om at de ikke vet hvor de skal henvende seg. Videre er det viktig å følge opp med gode retningslinjer for arrangementer. Det skal være hyggelig å dra på forlagsfest, også for unge kvinner, sier Hilde Lyng, leder for Oversetterforeningen.

Også Oversetterforeningen vil ta grep i forhold til arrangementene i fremtiden:

– Vi kan bidra med å ivareta og følge opp de som varsler oss om uønskede hendelser, og vi kan gi tydelige signaler om at alle former for seksuelt krenkende atferd er uønsket på foreningens arrangementer.

Ingvild Herzog.

Daglig leder i Forfattersentrum, Ingvild Herzog, etterlyser derimot en bevisstgjøring:

– Minst like viktig er forebygging og voksenopplæring. Dette skal ikke skje, og det må arbeides strukturert for å forhindre at det skjer. Alkohol eller ikke, hva er det som gjør at folk tillater seg å være slik, og hvorfor blir de ikke stoppet?, spør hun.

Hun mener det er viktig å ta tak i de uavklarte maktforholdene i bransjen:

– Å bevisstgjøre forfattere på hvilken makt de har, kanskje til og med ved rett og slett å være drivende gode forfattere. At statusen det gir skaper en maktskjevhet som igjen kan føre til svært problematiske situasjoner, også når intensjonene er helt andre. Og, ikke minst, alle forfattere som sitter i diverse utvalg og råd hvor stipender og oppdrag og roller blir bestemt, vi er nødt til å gjøre alle klar over hvilket ansvar dette medfører.

 

 

(Hovedfoto: iStock)