Her er metoo-resultatene

Bokbransjens metoo-undersøkelse: 4 prosent har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng i løpet av de to siste årene.

I dag blir resultatene av den store bokbransjen-undersøkelsen om seksuell trakassering lagt frem. Nærmere 2000 har svart – forfattere, oversettere, ulike former for frilansere, arrangører, ansatte i forlag, bokhandel og organisasjoner. 4 prosent av respondentene svarer at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng.

Tett samarbeid

– Jeg er veldig glad for at vi har fått gjort dette så bredt og grundig, og at det står ti bransjeorganisasjoner bak dette. Uten et tett samarbeid klarer vi ikke å få tatt tak i dette, sier direktør Heidi Austlid i Forleggerforeningen – en av ti organisasjoner som står bak undersøkelsen Ipsos har utført.

Hva er dine umiddelbare refleksjoner rundt resultatene?

– Enten vi snakker om de fire prosentene, eller de på andre områder 15 eller nærmere 40 prosent, vil én alltid være en for mye, sier Heidi Austlid. – Om så resultatet hadde vært 2 prosent, rommer også det flere vanskelige historier.

Corona-brems

Undersøkelsen gir ingen definisjon av seksuell trakassering, så det er opp til respondentene å avgjøre hvorvidt de er blitt seksuelt trakassert.

Coronapandemien har kraftig bremset forekomsten av seksuell trakassering. Nesten to tredjedeler av de nevnte fire prosentene rapporterer at siste hendelse skjedde for mellom ett og to år siden.

På oppfølgende detaljspørsmål om ulike typer av seksuell trakassering, som gikk fra meget sterke til mindre sterke former, svarer imidlertid langt flere – rundt 15 prosent – at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for eksempelvis uønskede verbale kommentarer med seksuelt innhold.

Gamle hendelser

Hele 36,8 prosent av de spurte forteller at de en eller annen gang har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. En betydelig andel rapporterer om hendelser minst fem og ti år tilbake.

– Tenker du at dette er et resultat av oppsamlede saker over et lengre tidsrom, eller at det var verre før?

– Det er vanskelig å lese ut av undersøkelsen, sier Austlid, som heller ikke ønsker å spekulere i hvordan bokbransjen ligger an sammenlignet med andre bransjer. – Undersøkelsen vi gjorde i min forrige bransje, IT-bransjen, er ikke direkte sammenlignbar med denne.

Unge kvinner mest utsatt

I BRED ALLIANSE: Heidi Austlid og Forleggerforeningen.

Bokbransje-undersøkelsen viser ikke overraskende at det i overveiende grad er menn som trakasserer unge kvinner, og at hendelsene som oftest skjer på arrangementer i bransjeregi. Blant ansatte i bokbransjen foregår hele 46 prosent av forholdene på arbeidsplassen. Ansatte rapporterer i undersøkelsen oftere om seksuell trakassering enn personer uten formelle ansettelsesforhold. De fleste oppgir at det var en mannlig bransjekollega som sto bak trakasseringen.

– Det er spesielt ille hvis det er slike opplevelser som skal møte unge kvinner i vår bransje, kanskje på deres aller første arbeidsplass, sier Austlid. – Her det viktig å ta sakene på alvor, og at arbeidsgiver ikke bagatelliserer. Vi må ha nulltoleranse på dette området, og gode prosesser. De som varsler må bli tatt på alvor, og de det varsles mot må bli hørt.

Austlid er bekymret over sakene som ikke kommer frem i dagens lys:

– Aller verst er alle sakene det ikke varsles om. Hele 60 prosent tviler på at det finnes gode varslingsmuligheter. Det er rett og slett urovekkende.

Trakassert av kunder

Fire av ti svarer at det er en kollega på samme nivå som har stått for trakasseringen, mens ytterligere 16 prosent svarer at de er blitt trakassert av en bransjekollega de er i et jobbforhold til – eksempelvis forlagsredaktør og forfatter. Leder/overordnet står for 11 prosent av tilfellene.

Kommentarer, stirring og uønsket fysisk kontakt, som for eksempel omfavnelse, klapping og klyping, forekommer oftest. 1,2 prosent melder fra om grove hendelser, som uønskede forespørsler om seksuelle tjenester, overgrep og voldtekt. Videre oppgis eksempler fra mange typer relasjoner. Bokhandelansatte rapporterer for eksempel om at de har blitt trakassert av kunder. Det er også menn som rapporterer at de har blitt utsatt for uønskede hendelser.

74 prosent av respondentene som svarer at de har blitt seksuelt trakassert, er fornøyd med måten saken ble fulgt opp på. 5 prosent er misfornøyd. 31 prosent av dem i ansettelsesforhold kjenner til at bedriften har en kjent varslingsrutine, mens tre av fire uten ansettelsesforhold, deriblant forfattere, oversettere og andre typer frilansere, sier at de ikke vet om noen kjent varslingsrutine hos de oppdragsgivere, organisasjoner eller foreninger de er tilknyttet.

– Langsiktig arbeid

– Undersøkelsen gir godt grunnlag for diskusjonen om hvilke grep som bør tas. Det er viktig å huske på at dette er langsiktig arbeid, understreker Austlid. Hun lover imidlertid noen umiddelbare tiltak fra organisasjonene bak undersøkelsen:

– Blant annet skal en varslingstjeneste og et varslingsombud etableres, og det tidligere vedtatte fellesdokumentet «Retningslinjer ved seksuell trakassering» skal revideres.  Siden sosiale arrangementer og bransjetreff i undersøkelsen blir fremhevet som steder der seksuell trakassering skjer, vil dette bli sett på særskilt.

Felles front

Det er organisasjonene Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den Norske Forleggerforening, Dramatikerforbundet, Forfatterforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Forfattersentrum, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening og Tekstallianse som står bak undersøkelsen som nå foreligger. De ti har planer om å gjenta en tilsvarende undersøkelse senere. Da har Austlid et håp om at vi vil se flere bevegelser i positiv retning.

– Det foregår også mye bra i dag, særlig i de større forlagene, så her kan de små lære av de store som er gode på dette feltet. Vi har også fått en rekke gode tips til forskjellige tiltak fra respondentene, som vi nå skal jobbe oss gjennom. Her skal vi få tatt noen gode felles løft i tiden som kommer.

 

(Hovedfoto: iStock)