Litteratur i pluss i budsjett-forlik

LAGER FOND: Litteraturhuset har program, men ikke folk. Litteraturen kommer digitalt nå.

Budsjettforliket gir 7 millioner mer til litteraturhusene og 5 millioner mer til innkjøpsordningen for barne- og ungdomslitteratur.

Mer til litteraturhusene og mer til barne- og ungdomslitteratur. Leder i Forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen, hyller Venstre.

5 millioner ekstra til innkjøpsordningene for barne- og ungdomslitteratur og 7 millioner til litteraturhusene. Det er påplussingen i budsjettforliket mellom støttepartiene og regjeringen sammenliknet med regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

 

Verdsetter Venstres prioritering

–Det er veldig bra at Venstre har fått gjennomslag for noen av sine forslag på litteraturfeltet. De viste i sitt eget budsjettforslag at de prioriterte bibliotek, litteraturformidling og innkjøpsordningene som viktige språk- og litteraturpolitiske virkemidler. At de også har prioritert dette i tøffe budsjettforhandlinger, setter vi stor pris på, sier leder i Den norske Forfatterforening, Sigmund Løvåsen i en uttalelse på Forfatterforeningens egen hjemmeside.

 

Løvåsen

Sigmund Løvåsen: –En anerkjennelse av innkjøpsordningenes viktighet.

 

Forfatterforeningen har vært sterkt kritisk til at regjeringen i budsjett for 2014 valgte å kutte 10 millioner i Kulturfondets pott til litteraturformål, noe som ga et kutt i innkjøpsordningene på 5,3 millioner kroner. Regjeringen foreslo å videreføre kuttet også for 2015.

 

Viktig for mangfoldet

–Dagens reversering av deler av kuttet viser at vi har politikere som anerkjenner hvor viktig innkjøpsordningene er for å utvikle en mangfoldig norsk litteratur og å gjøre denne tilgjengelig for leserne gjennom landets biblioteker. Vi vil nå arbeide for en ytterligere styrking og forbedring av ordningene og styrket formidling av bøkene i årene som kommer, sier Løvåsen.

Venstre og Kristelig Folkeparti fikk dessuten stoppet regjeringens planer om kutt i pressestøtten til aviser med 54,1 millioner kroner. NRK får øke lisensen med 25 kroner.

 

– Svært takknemlige

– Vi er svært takknemlige for den støtten og forståelsen vi i lang tid har møtt hos Venstre og KrF, og er glade og lettet over at Regjeringen har besluttet å bidra til at Litteraturhusets brede tilbud kan opprettholdes, sier husets fungerende leder Monica Helvig ved Litteraturhuset i Oslo.

Tre fjerdedeler av budsjettet til Litteraturhuset i Oslo utgjøres av egeninntekter og private midler, samtidig som stiftelsen har hatt et langsiktig mål om statlig og kommunal støtte. Støtten muliggjør et omfattende program for barn og unge, formidling av skjønnlitteratur og sakprosa, allmennvitenskapelige foredrag, debatter og seminarer til et stort og mangfoldig publikum. Huset har et årlig besøk på 260 000.