– Rører ikke royaltysatsen

RØRER IKKE ROYALTY-PROSENTEN: Samlaget og direktør Edmund Austigard.

ROYALTY-RABALDERET: Et flertall av de skjønnlitterære forlagene rører aldri royaltysatsene. Heller ikke Samlaget og toppsjef Edmund Austigard, som også er styreleder i Forleggerforeningen.

Forleggerforeningens «klargjøring» av hvordan normalkontrakten skal forstås med hensyn  til royalty og kampanjesalg – titulert «Praksis for royalty og realisasjon» – ble publisert forrige fredag. Klargjøringen har avstedkommet til dels sterke reaksjoner fra forfattere og forfatterforeningene.

Les også: Utspill møter sterke reaksjoner

Store summer

FIKK BETYDELIG JUSTERING: Maja Lunde  (foto: Oda Berby)

Royalty- og realisasjonskonflikten har vært bokbransjens hete potet så langt i 2022. Det var Klassekampen som først omtalte at de tre forfatterforeningene angrep Forleggerforeningen for ikke å ha tatt tak i hva de mener er mislighold av normalkontrakten – og flagget mulige søksmål. Deretter har flere forfattere stått frem med sine royalty-historier. For Maja Lunde – som utgir sine bøker hos Aschehoug og Kagge – var det snakk om flere hundre tusen kroner. Jørn Lier Horst mener seg forledet og har trukket tilbake sine samtykker om nedsatt royalty til sitt gamle forlag Gyldendal. Unni Lindell krever rundt én million kroner fra Aschehoug, et krav forlaget har tilbakevist. Oktober og forlagssjef Ingeri Engelstad har lovet oppvask etter at forfattere har reagert, og beskriver det som en «rutinesvikt» når forfatterne ikke er blitt varslet av forlaget, når royaltysatsen er blitt at redusert i forbindelse nedsatt-aktiviteter.

Bølger i bransjen

Diskusjonen har gått høyt rundt hvorvidt det i det hele tatt er akseptabel praksis å redusere også royaltyprosenten ved nedsatt-aktiviteter som ikke er bokens endestasjon. Et klart svar er blitt etterspurt fra Forleggerforeningen, og da avklaringen kom forrige fredag, avstedkom dette betydelige bølger.

Fra forlag som har havnet i skuddlinjen i media, har det vært antydet at de har forholdt seg til innarbeidet bransjepraksis, noe som har skapt reaksjoner på andre fronter i boklandskapet. Bok365 har undersøkt praksisen for reduksjon av royaltyprosenten hos flere av landets ledende skjønnlitterære forlag, forlagshus som så langt ikke har vært omtalt i kontroversene. Disse inkluderer landets øvrige tre storforlag, samt to sentrale mellomstore. Slik svarer de:

Cappelen Damm: – Full royalty

Tine Kjær (Foto: BOK365)

Cappelen Damm er landets største forlag, også på skjønnlitteratur. I 2020 hadde forlaget en markedsandel på 28 prosent i bokgruppen norsk skjønnlitteratur.  En travel forlagsdirektør, Tine Kjær har imidlertid kort og grei beskjed:

– Vi har alltid operert med full royalty, og gjør det også nå.

Vigmostad og Bjørke: – Ingen avkortning

Elizabeth Sellevold (Foto: BOK365)

Vigmostad og Bjørke er landets fjerde største forlag. Forlaget er ikke medlem av Forleggerforeningen, men benytter likevel normalkontrakten for sine forfattere. Ei heller Forlagssjef Elizabeth Sellevold trenger betenkningstid:

– Vi avkorter ikke forfatterroyaltyen, og har ingen planer om å endre på dette.

Bonnier: – Aldri tenkt tanken

Et forlag som nå er på full fart inn i Forleggerforeningen er svensk eide Bonnier Norsk Forlag (tidligere Strawberry Publishing). Forlaget hadde i fjor høst stor framgang med en rekke titler inne på den skjønnlitterære bestselgerlista. Også Bonnier følger normalkontrakten for sine forfattere. Adm. direktør Alexander Henriksen er krystallklar, men vil også klargjøre:

Alexander Henriksen (foto: Jarli Jordan)

– Vi har aldri tenkt tanken på å redusere royaltysatsen til våre forfattere. Den situasjonen bransjen har havnet i er svært uheldig. Bokbransjen er ikke i behov av en polarisering mellom forlag og forfattere. Forlagene skal være forfatterens beste venn og støtte. Uansett «anbefalinger og klargjøringer» vil vi aldri redusere royaltysatsene.

Samlaget: – Rører aldri satsene

Samlaget er landets viktigste og største nynorskforlag. Dette innbefatter selvsagt skjønnlitteraturen. Adm. direktør i Samlaget, Edmund Austigard er også styreleder i Forleggerforeningen. Austigard forklarer en enkel praksis og rutine:

– Praksisen i Samlaget er enkel, ved kampanjesal legg vi til grunn at utsalsprisen er det doble av prisen vår til bokhandel. Den estimerte utsalsprisen blir dermed royaltygrunnlaget. Royaltyprosenten rører vi ikkje, heller ikkje ved Mammut.

Press forlag: – Avkorter ikke

Forlagssjef i Press forlag, Håkon Harket sitter også i Forleggerforeningens styre. Harket er både kort og konsis:

Håkon Harket (Foto: BOK365)

– Vi har lagt utsalgsprisen til grunn. Der vi ikke kjenner den har vi doblet pris fra forlag til salgsledd og lagt summen til grunn. Vi avkorter ikke selve royaltysatsen ved alminnelig kampanjesalg.

 

 

Les også: – En skamløs, ulovlig royalty