Kitty Aasvestad, bibliotekar ved Ringerike fengsel

– Jeg vil anbefale boken Forbrytelsen av Ferdinand von Schirach. Den handler om hvordan en person kan bli en forbryter eller morder, og hva bakgrunnen for det er.  Forfatteren skriver om det hele mennesket og at alt ikke bare er svart hvitt.