– Ikke noe ran

REAGERER PÅ ORDBRUK: Bjørgulv Vinje Borgundvaag (foto: C. F. Wesenberg)

ROYALTY-RABALDERET: – Jeg reagerer sterkt på ordbruken om at forlag stikker av med penger. Det er en virkelighetsbeskrivelse jeg ikke kjenner igjen, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

– Vi har i lang tid formidlet hva som er vanlig praksis for hvordan royaltygrunnlag settes etter fastprisperioden. Når forfatterforeningene først nå hevder at dette er et avtalebrudd, forholder de seg ikke til fast handelspraksis eller informasjon som de har fått en rekke ganger, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, samfunns- og myndighetskontakt i Forleggerforeningen. Han og Forleggerforeningen er ikke glad for hvordan kritikken i royalty-debatten nå adresseres. Heidi Marie Kriznik beskrev i går royalty-sakene som «et skammelig ran».

Utdatert ordlyd

Borgundvaag tror kilden til problemene i stor grad er et utidsmessig avtalesett:

– Normalkontrakten er formulert i en tid da bøker hadde en helt annen salgssyklus og levetid enn i dag. Forleggerforeningen er enig i at tiden har løpt fra ordlyden i normalkontrakten, sier Borgundvaag, som mener foreningen har gjort sin informasjonsjobb på dette feltet: – Vi orienterte medlemsforlagene i 2018 om at forfatteren må informeres og kunne si nei til salg med lavere royalty.

– Noen tanker rundt regnestykket Heidi Marie Kriznik og Forfatterforeningen presenterte i BOK365 i går?

– Vi har ikke sett hele regnestykket Forfatterforeningen har laget, men jeg reagerer sterkt på ordbruk om at forlag stikker av med penger. Det er et forsøk på en virkelighetsbeskrivelse og en karakterisering av forlag jeg ikke kjenner igjen. En analyse Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen nylig har fått gjennomført, viser at lønnsomheten i bransjen varierer svært mye. Også de største forlagene hadde relativt lave resultatmarginer i det siste normalåret før korona.

– Store kostnader

– Forlagene jobber for å selge flest mulig av sine forfatteres bøker, men kan ikke leve av å selge bøker med tap. I tillegg til kostnader til lager, ekspedisjon og frakt har forlaget store ekspedisjonskostnader for hver eneste bok som går i retur, også når bokhandelen betaler selve frakten, sier Borgundvaag.

– Er Forleggerforeningens ståsted at normalkontrakten også åpner for redusert royaltyprosent ved redusert pris, altså ikke bare den reduksjonen som automatisk følger av redusert pris?

– I de tilfellene forlaget vil tape på å selge boken til prisen de tilbys har de valget mellom å selge med tap, å makulere bøkene, eller å tilby forfatteren redusert royalty.

Felles ansvar

Han understreker at forlagene ikke lenger kan sette veiledende utsalgspris i friprisperioden, slik normalkontrakten beskriver. Å gjøre det kan oppfattes som bindende videresalgspris, som er ulovlig etter fastprisperioden. Derfor får man noen usikre faktorer i regnestykket:

– Normalkontrakten er rett og slett utdatert på dette punktet, og Forleggerforeningen har over tid informert forfatterforeningene om at en vanlig praksis for å sette royalty på bøker i fripris er å anta at bokhandleren setter utsalgsprisen til det doble av nettoprisen de har kjøpt den for av forlaget. Dette har blitt brukt i mangel av en mer korrekt beregning, og viser hvordan tiden har løpt fra denne formuleringen i normalkontrakten.

– Åpner disse stridstemaene og gråsone-tilfellene for å operere med royaltyberegning ut fra nettopris, altså pengene som forlaget faktisk får – på et justert prosentnivå – i kommende avtaleforhandlinger eller boklov-runde?

– Hva royaltyberegningene skal ta utgangspunkt i fremover kan ikke jeg forskuttere, men vi har et åpenbart behov for å sette oss ned og finne bedre måter å beregne dette på. Partene har et felles ansvar for å ivareta og utvikle det kollektive avtaleverket.

– Må ta sin del av ansvaret

Salgstakten, levetiden og prismønstrene på bøker har endret seg mye siden dagens normalkontrakt ble formulert. Borgundvaag erkjenner at behovet for en fornyelse og klargjøring lenge har vært til stede, men hevdet at Forleggerforeningen har gjort en innsats her:

– Forleggerforeningen gav forfatterforeningene et konkret forslag til å løse gråsonen om realisasjon allerede i 2019, som de avstod fra å snakke videre med oss om. Kriznik burde derfor erkjenne sin del av ansvaret for at dette ikke har blitt oppklart.

Borgundvaag håper en god dialog kan bringe partene nærmere en løsning:

– Forleggerforeningen vil ta ansvar for å løse dette, og håper forfatterorganisasjonene også vil ta det ansvaret. Vår dør er åpen, og jeg håper vi kan sette oss ned og finne ut av dette sammen.