– Et skammelig ran

Heidi Marie Kriznik (foto: Espen Tollefsen)

Når forlag dumper både bokpris og forfatternes royaltyprosent blir utslaget grelt. Mens forfatteren sitter igjen med seks kroner for en solgt bok , kan forlaget stikke av med 47 kroner, viser en utregning Den norske Forfatterforening har gjort.

– Det er skammelig. Det kan ikke karakteriseres som noe annet enn et ran, uttaler Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik til BOK365.

Etter at Klassekampen først publiserte en sak (bak mur) om forlagenes praksis med dumping av royalty, som ble etterfulgt av medieoppslag i blant andre VG, har DnF mottatt flere henvendelser fra bekymrede medlemmer.

Kriznik ønsker ikke å tallfeste antallet, men hevder at de for tida ser nærmere på flere konkrete saker der forfattere har tatt kontakt med DnF vedrørende for lav royaltyutbetaling.

Hun opplyser samtidig at DnF vil gå ut med en generell henvendelse til medlemmene der de oppfordres til å sjekke sine royaltyutbetalinger og grunnlaget for disse nærmere.

Halvert royaltyprosent

I korte trekk handler saken om at mange forlag har hatt som praksis å fravike normalkontraktens stipulerte royaltysats når de etter fastprisperiodens utløp har redusert utsalgsprisen på bøkene. Ifølge DnF har forlagene i mange tilfeller redusert royaltysatsen fra 15 og 20 prosent helt ned i 7,5 prosent – noe som kun skal gjøres ved lagertømming.

– Vi har eksempler på bøker som er satt ned fra 399 til (Mammut-pris) 99 kroner, samtidig som royaltysatsen er blitt redusert til 7,5 prosent. Og når de dumper beregningsgrunnlaget samtidig som de kutter royaltysatsen får det svært store utslag. Våre utregninger viser at forfatteren i slike tilfeller sitter igjen med seks kroner per solgte bok, mens forlaget får 47 kroner. Det er skammelig, det kan ikke karakteriseres som noe annet enn et ran, sier Kriznik.

Store beløp

Hvor store summer i reduserte royalties det kan dreie seg om totalt tør hun ikke ha noen formening om.

– For noen bestselgerforfattere kan det dreie seg om flere hundretusener, for andre forfattere et mye lavere beløp. Men for forfattere med en medianinntekt på 120.000 kroner, er hver tusenlapp av stor betydning.

På spørsmål om noen forlag peker seg ut i den ene eller annen retning, svarer Kriznik at Aschehoug og Gyldendal lenge har bedrevet denne praksisen, mens Samlaget nevnes som eksempel på et forlag som opptrer veldig ryddig.

Reagerer kraftig

Både Aschehoug og Gyldendal forlag reagerer kraftig på det de mener er ubegrunnede beskyldninger fra Kriznik.

– Gyldendal har ikke hatt noen konflikter med forfatterne rundt nedjustering av royalty. Det har vært noen få misforståelser som vi har ryddet opp i, men jeg forstår ikke hva Kriznik sikter til konkret. Vi er nøye med å informere forfatterne om hva vi gjør og hvorfor. De forfatterne som ikke ønsker å ha bøkene sine på kampanjesalg til lavere royalty, de har heller ikke vært på kampanjesalg. Vi setter ikke ned royaltyen hvis ikke forfatteren er enig, sier Gyldendals strategidirektør Einar Ibenholt engasjert.

– Ubegrunnede påstander

Aschehougs direktør Åse Ryvarden påpeker at man i to år har forsøkt å få i gang en dialog om bestemmelser og praksis på dette feltet.

– Det har forleggerne gjort ut i fra en erkjennelse av at reglene har vært kompliserte og lite tidsmessige. DnF har ikke vist noen vilje til å bidra til å løse utfordringene. Når det er sagt, har Heidi Marie Kriznik ikke nevnt det med et ord, eller henvendt seg om at Aschehoug skulle være i brudd med bestemmelsen. Tvert imot: Aschehoug har ingen pågående tvister, og innhenter samtykke til de nedsettelsene vi har, og følger reglene om når royalty skal nedjusteres.

Skal vi klare å komme videre i denne saken må vi være ærlige og ryddige og ta diskusjonen ved forhandlingsbordet, og ikke kaste ut ubegrunnede påstander i offentligheten, slik Kriznik nå gjør. Det er svært lite konstruktivt, kommenterer Åse Ryvarden opprørt og tilføyer:

– Vårt mål er alltid å selge flest mulig bøker til høyest mulig pris for flest mulig forfattere – så la oss snakke om hvordan vi kan legge til rette for det sammen.