Nominert til Nordisk råd

Geir Gulliksen og Linn Ullmann er Norges kandidater til Nordisk råds litteraturpris 2016.

Linn Ullmanns De urolige og Geir Gulliksens Historie om et ekteskap er nominert til Nordisk råds litteraturpris. De to nordmennene får konkurranse av danskene Klaus Høeck og Bjørn Rasmussen, finnene Sirpa Kähkönen og Sabine Forsblom, svenskene Katarina Frostenson Tom Malmquist, samt islendingene Elísabet Kristín Jökulsdóttir og Guðbergur Bergsson.

Linn Ullmann høstet stålende kritikker for sin roman om foreldrene da den kom ut i høst. Selv om Ingmar Bergmann og Liv Ullmann aldri nevnes ved navn i boken er den historien om en kunstnerfamilie og et rotløst barn med to verdensberømte foreldre. Det er ingen stor overraskelse at Ullmann er en av de norske kandidatene i år.

Forlagsmannen, lyrikeren og romanforfatteren Geir Gulliksen fikk også flott mottagelse, om enn ikke like unison, for sin roman Historie om et ekteskap.

Høydepunkt i forfatterskapet

geir-gulliksen2Om Gulliksen sier juryen blant annet: «Geir Gulliksen har som poet, romanforfatter, essayist og redaktør satt sitt preg på norsk litteratur gjennom flere tiår. Med sine seneste romaner har han stått for en konsekvent og original utforskning av livsvilkår i det moderne skandinaviske sosialdemokratiet, ofte med kjønnsroller, familieliv og seksualitet som brennpunkt.

Historie om et ekteskap er et høydepunkt i forfatterskapet så langt. ”Kan du fortelle om oss,” åpner romanen. Fortelleren forsøker å forstå skilsmissen han nylig har vært gjennom, ved å se tilbake til forholdets begynnelse og følge dynamikken i det steg for steg, med et forsøk på å tenke seg inn i hvordan oppløsningen kan ha sett ut også fra den andre ektefellens perspektiv. Det handler om et typisk, ja kanskje et idealtypisk forhold av i dag: det begynte med stormforelskelse, en følelse av å bli sett og forstått kombinert med erotisk tiltrekning, som senere blir til utvidet til et fellesskap rundt familien og et vennskap som mener seg hevet over de trivialitetene som fikk dem til å forlate tidligere partnere. De to er stolte av at de har bevart vennskap, nærhet og lidenskap etter at barna kom, og ikke minst av den frihet de ønsker å gi hverandre, som de håper vil verne dem mot kjedsomhet og lengsler ut.»

Mor, far og barn

ullmannOm Linn Ullmanns De urolige skriver juryen blant annet dette:

«Linn Ullmanns De urolige er en roman om en mor, en far og et barn. ”Å se, å huske, å begripe. Alt kommer an på hvor du står,” sies det i romanen. Og Ullmanns forteller, som er det voksne barnet, har et tydelig ståsted i seg selv som gjør henne i stand til å fortelle om foreldrene med en sjeldent god balanse mellom innlevelse og en mer nøkternt observerende distanse.

«Flere lag»

De urolige er i utgangspunktet en klassisk erindringsroman med flere lag. Rammen er konkret: Datteren sitter på noen lydopptak hun gjorde på tampen av farens liv, med tanke på å utgi en erindringsbok med ham. Vegringen hennes overfor dette prosjektet – berøringsangsten overfor materialet – blir et grunnelement i romanen, som lar opptakene inngå i en reflektert og formmessig ambisiøs fortelling om deres felles fortid. Som en parallell til usikkerheten om hva opptakene skal brukes til, vender fortelleren stadig tilbake til sitt eget ansikt, opplevelsen av at det ikke er på plass: ”Hun ser ikke ut som et eneste bilde av seg selv, og alle bildene av henne er forskjellige fra hverandre”. Det handler i begge tilfeller om den grunnleggende eksistensielle orienteringen i et liv. Hvem kan jeg fortelle meg at jeg er?»

 

Som kjent vant Jon Fosse Nordisk råds litteraturpris for 2015 for sin romantrilogi Andvake, Olav draumar og Kveldsvævd.