– Frykter konsekvensene av «NORLA-løftebrudd»

KRITISK TIL NORLA-LØP: Eirin Hagen.

Eirin Hagen er bekymret for eksporten av skjønnlitteratur og sakprosa, etter hva hun mener er løftebrudd fra NORLA. Dette avviser NORLA-sjef Margit Walsø kontant.

– Oktober uten Frankfurt kjennes ikke bra. Jeg har vært på bokmessen hvert år siden 1997 som agent, og før det som redaktør for innkjøp av bøker til oversettelse. Det ikke å kunne dra til bokmessen i Frankfurt føles som en trekkfugl som ikke kan følge sin biologiske klokke, sier Eirin Hagen. Trass i alle digitale alternativer, savner hun samværet og den menneskelige kontakten.

Hun synes Hagen Agency har kommet seg noenlunde velberget gjennom annerledes-året så langt: – På grunn av flere gode salg av barne- og ungdomsbøker er jeg fornøyd med rettighetssalget i år. Det gjelder særlig Kagge-serien Dinosaurgjengen, som er solgt til ni land, og bildeboken Leggetid (Samlaget) av Frode Grytten og Mari Kanstad Johnsen, som er solgt til Frankrike, Sør-Korea, Danmark og Tyskland.

Var lovet 50 prosent

Skal vi tro Hagen, er det verre stelt med voksenbøkene:

– Jeg er mer bekymret for skjønnlitteraturen og sakprosaen som ofte innebærer større investeringen fra forlagene enn barnebøkene. Det er svært kostnadskrevende å oversette fra norsk. Som kjent er oversetterstøtten fra NORLA (Norwegian Literature Abroad) ofte avgjørende for om et utenlandsk forlag skal satse på en norsk bok. NORLAs program for satsingsåret for norsk litteratur på bokmessen i Frankfurt i fjor skulle være flerårig. 2019 skulle være det store oppstartsåret og deretter skulle satsingen videreføres, i alle fall i 2020. Det var lovet 50 prosent bidrag til alle oversettelser. Derfor er det beklagelig og anti-produktivt at NORLA fra og med august i år går bort fra dette løftet, sier Eirin Hagen, og legger til: – Når oppfølgingsåret i tillegg blir preget av pandemi og avlyste bokmesser, ja, da frykter jeg for konsekvensene. Det er nettopp nå – med nedgang i boksalget for romaner og fagbøker der ute – at NORLA virkelig kunne utgjøre en forskjell. Dette faktum mener jeg er underkommunisert.

Avviser løftebrudd

AVVISER KRITIKK: Margit Walsø.

NORLA-direktør Margot Walsø avviser kategorisk at de bryter noen løfter:

– Dette var en foreløpig garanti gitt på grunn av corona-situasjonen, for å bidra til at rettighetssalget holdt seg oppe i en usikker og uoversiktlig tid, og hadde ikke med Frankfurt-satsingen å gjøre. Og for de to neste søknadsrundene opplevde vi en stor økning i søknader om oversetterstøtte, som var svært gledelig i denne situasjonen. For de to siste rundene i år har vi gått tilbake til det gode, ordinære tilskuddsnivået, sier Walsø.

I skrivet som gikk ut fra NORLA i april i år, også referert her på BOK365, heter det:

«Forutsatt at NORLAs litterære råd bevilger støtte til søknaden, vil 50 prosent av oversettelsesstøtten være garantert. Samtidslitteratur vil bli prioritert. Garantiordningen vil gjelde så lenge situasjonen krever det og så lenge NORLAs budsjetter tillater det. Ordningen innebefatter søknader fra og med 15. april og ut kalenderåret 2020. Etter dette vil ordningen bli evaluert og vurdert forlenget».