Lanserer ny garantiordning

NORLA-direktør Margit Walsø (foto Eivind Røhne)

– At litteratur og kultur utveksles med verden er like viktig nå i disse tider, sier Margit Walsø. Nå lanserer NORLA og de andre nordiske litteratureksport-organene nye oversetter-garantier.

NORLA (Norwegian Literature Abroad) kommer med en ny, midlertidig garantiordning for oversettelsesstøtte. Med dette ønsker NORLA og de nordiske eksportorganene for litteratur å oppfordre til videre litteraturutveksling og styrke oversettelsesstøtten for skjønnlitteratur, faglitteratur og barne- og ungdomslitteratur. Dette skal komme både forfattere, oversettere, forleggere og litterære agenter til gode.

Mange avlysninger

I den aktuelle situasjonen med coronasmitte er kulturelle arrangementer avlyst, og møteplasser står tomme.

– Alle aktiviteter og reiser i forbindelse med bokmessene denne våren ble selvfølgelig avlyst, som bokmessene i London, Leipzig og Bologna, og i Bogotá, der Norden skulle være fokusland. Leipziger buchmesse er en publikumsmesse og der skulle ti norske forfattere delta for å presentere bøker som er kommet ut på tysk. I London hadde vi også planlagt en workshop sammen med ambassaden for å knytte nye kontakter med engelske bokhandlere, som en oppfølging av gjestelandsprosjektet. Alle ekspertreiser til Norge ble også avlyst, som pressebesøk i tilknytning til åpningen av Deichman og besøk av oversettere og barnebokforleggere til Lillehammer litteraturfestival, sier NORLA-direktør Margit Walsø til BOK365. – Nå arbeider vi hjemmefra med å gjennomføre flere planlagte evalueringer av NORLAs ordninger, ulike rapporteringer og ikke minst planlegging framover.

Dekker 50 prosent

Walsø understreker at litteratur og kultur er viktig som aldri før:

– Coronasituasjonen er en stor utfordring for alle bransjer, også bokbransjen. NORLA rolle med å åpne dører for norsk litteratur ut i verden bygger mye på nettverk og det å få folk til å møtes. At litteratur og kultur utveksles med verden er like viktig nå og vi vil holde kontakten med alle aktører for å finne de gode grepene for å holde oversettelse av norsk litteratur oppe til beste for forfatterne, oversetterne og alle involverte parter. NORLAs viktige tilskuddsordninger, som oversettelsesstøtte til utenlandske forlag som gir ut norsk litteratur, står selvfølgelig ved lag og vi har økt ressursene sammenlignet med før Frankfurt 2019, for å holde oppe nivået.

Nå styrkes altså støtteordningene: NORLAs oversettelsesstøtte skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av forfattere fra Norge. Forlag fra hele verden, også Norden, kan søke på den midlertidige ordningen om 50 prosent oversettelsesstøtte:

«Forutsatt at NORLAs litterære råd bevilger støtte til søknaden, vil 50 prosent av oversettelsesstøtten være garantert. Samtidslitteratur vil bli prioritert. Garantiordningen vil gjelde så lenge situasjonen krever det og så lenge NORLAs budsjetter tillater det. Ordningen innebefatter søknader fra og med 15. april og ut kalenderåret 2020. Etter dette vil ordningen bli evaluert og vurdert forlenget», heter det i skrivet fra NORLA.

Forutsigbarhet og håp

Får dere gjort noe konstruktivt ut mot verden i disse tider?

– Absolutt! Noen av forfatterne som skulle deltatt i Leipzig, bidro med digitale presentasjoner, og det samme planlegger vi for barne- og ungdomsforfatterne som skulle møte forleggere og oversettere på Lillehammer. Vi er glade for at Lillehammer satser digitalt og gjør flere grep for å erstatte festivalen, det vil NORLA ta del i for våre internasjonale gjester, sier Walsø.

Hvilke tilbakemeldinger får dere fra de norske agentene?

– Det er mange gledelige rapporter om at det har vært høy aktivitet rundt de avlyste bokmessene London og Bologna, med flere rettighetssalg. Langsiktigheten i rettighetssalget, at det som kjøpes planlegges utgitt om eksempelvis et par år, kan gi forutsigbarhet og gir håp om at nivået kan opprettholdes. Men tidsperspektivet for situasjonen og hvor langvarig en krise blir i ulike land, vil påvirke salgsleddet her hjemme.

Digital parallell

Noen lyspunkter midt oppe i alt dette?

– Opplevelsen av at kultur er viktig for folk i en slik situasjon. At vi står i dette sammen ser ut til å styrke fellesskapene og at kontakten holdes. Det er stor utveksling i ulike digitale fora mellom bokbransjefolk internasjonalt, og det er positivt. Alle ser fram til den dagen da vi igjen kan møtes og snakke sammen om bøkene og litteraturen. Men vi ser allerede flere tegn på at digital formidling av litteratur og forfattere kan etablere seg som en interessant parallell til at forfattere og lesere møtes fysisk, som kan bety mindre reising og negativ klimapåvirkning. Kanskje kan litteraturen nå enda lenger ut gjennom innovasjoner på formidlingssida, sier Margit Walsø.