Frikjent for hets mot folkegruppe

… men dømt for voldelig opprør. I dag ble fem dømt etter uroen rundt Bokmässan 2017.

Samtlige som var tiltalt for «hets mot en folkegruppe» i forbindelse med opptøyene rundt Bokmessen i Göteborg 2017 ble frikjent av Göteborgs ringsrätt. Fem av dem dømmes imidlertid for såkalt «voldelig opprør», melder SvB.se.

Mens anklageren blant annet hevdet at Nordiska motståndsrörelsen (NMR) gjennom klær, symboler og tale, totalt ville kunne defineres som hets mot en folkegruppe, sluttet tingretten seg til forsvarets linje – og frikjente dem på dette punktet.

”Tingsrätten anser inte att det är bevisat att NMR:s symbol, tyrrunan, är så starkt förknippad med nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen och med idéer om rasöverlägsenhet och rashat att användandet av den i sig är att bedöma som hets mot folkgrupp.” heter det i pressemeldingen fra Göteborgs tingsrätt.

Derimot dømmes altså fem av syv tiltalte for voldelig opprør («våldsamt upplopp») i forbindelse med Bokmässan. Dette var i forbindelse med at et demonstrasjonstog avvek fra den tillatte ruten. Flere skal deretter ha presset skjold mot journalister og politi på plassen, samt ha brukt faner og kastet plakater og andre gjenstander mot politiet.

 

(Foto: Vebjørn Rogne)