Forfatterne bryter forhandlingene, krever tvisteutvalg

Ledere: Eystein Hanssen, Brynjulf Jung Tjønn og Alexander Løken.

Det er brudd i forhandlingene mellom forfatterne og Forleggerforeningen om ny normalkontrakt for skjønnlitteratur. Nå krever forfatterne konflikten behandlet av et tvisteutvalg.

I en pressemelding fra de tre forfatterforeningene, skriver de tre:

«Etter vel et år med forhandlinger er det fortsatt ingen bevegelse å spore hos Forleggerforeningen. Forleggerne fikk frist til 7. desember med å presentere et reelt tilbud. Det har de ikke gjort, og et brudd i forhandlingene er et faktum.

Forfatterorganisasjonene Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere er uenige med Den Norske Forleggerforening om innholdet og forståelsen av flere bestemmelser i den gjeldende normalkontrakten.

De tre forfatterorganisasjonene krever derfor etter foreningsavtalen at det snarest nedsettes tvisteutvalg for å behandle punkter i normalkontrakten det er uenighet om. Dette dreier seg blant annet om praksis for beregning av royalty, men også forhold knyttet til andre punkter i avtalen. Forfatterorganisasjonene krever at tvisteutvalget sammensettes av et likt antall medlemmer fra forfattersiden og forleggersiden, og et nøytralt medlem.

Forlagenes praksis av flere bestemmelser er i strid med normalavtalen. Forfatterorganisasjonene vil utforme en veileder som tydeliggjør hva som faktisk står i normalavtalen, og hva forfatterne kan kreve for at inngåtte kontrakter skal være i tråd med normalavtalen.

Helt fra starten av forhandlingene har forfattersiden framholdt at en ny normalkontrakt må gi forfatterne bedre vilkår. Dette har forleggernes forhandlingsutvalg signalisert at de forsto og aksepterte. Forfatterorganisasjonene stiller seg uforstående til forleggernes retningsendring underveis i forhandlingene på dette punktet.

Den norske forlagsbransjen mottar betydelige, statlige subsidier for å sikre bredde i norsk litteratur. Det burde forleggerne ikke benytte til egen vinning, men også til å sørge for at forfattere får skikkelige vilkår og et rimelig vederlag gjennom en balansert og tidsriktig normalkontrakt.»

Vi har enn så lenge, ikke lykkes i å hente en kommentar fra Forleggerforeningen.