Smått urovekkende

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningens tall for boksalget og inntektene ved utgangen av november er egnet til å vekke uro. Nedgangen for papirboka summerer seg i år til nesten 13 prosentpoeng.

Etter sist ukes 17-mai lignende eufori rundt Fosse og tildelingen i Stockholm, er det denne uka tilbake til den mer traurige kampen om bokkrona før jul.

November-tallene fra Forleggerforeningen er med på å underbygge hvorfor forhandlingene rundt ny normalkontrakt for skjønnlitterære forfattere og foreningen er brutt. Vi må antagelig forberede oss på betydelige kostnadskutt innen bokbransjen.

Lærebøker betydelig ned

Hovedårsaken til nedgangen er skole- og lærbokmarkedet. Etter et bra oppsving i fjor som følge av Fagbokreformen, er årets tall mer nedslående. Bokgruppene for læremidler faller så langt i år med over 200 millioner kroner i inntekter til forlagene, en nedgang på over 21 prosentpoeng. Nedgangen slår hardt mot de fire dominerende forlagshusene; Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad&Bjørke.

Cappelen Damm har allerede varslet innsparinger på 50 millioner kroner i kostnadsreduksjoner. De tre andre vil antagelig komme med lignende tiltak.

Norsk skjønn- går bra

Allmennbokmarkedet står seg enn så lenge bedre, men er avhengig av et bra julesalg. I fjor skuffet julehandelen, med fersk renteøkning fra Norges Bank er det fare for at også årets julehandel vil vise svakhet.

Den gode nyheten er norsk skjønnlitteratur for voksne som ved utgangen av november hvor inntektene til forlagene viste en oppgang på nesten 8 prosent. Oversatt skjønnlitteratur for voksne holder tritt med fjoråret, mens barnelitteraturen svekkes. Sammenlagt resulterer dette i en mindre nedgang for skjønnlitteraturen.

Pocketboka holder også følge med fjoråret.

Fall for sakprosa

Urovekkende er imidlertid fallet for sakprosa omsetningen. Norsk sakprosa for voksne faller over 8 prosentpoeng, mens oversatt for voksne er ned så mye som 20 prosent. Barn- og ungdom styrker seg imidlertid noe, slik at den samlede nedgangen for sakprosaen ender på 8.5 prosent ved inngangen til desember.

Økt konkurranse

Verd å merke seg er samtidig at konkurransen i allmennbokmarkedet er vesentlig skjerpet ved satsingen av svensk og dansk kapital både i Bonnier Norsk Forlag og Kagge (skjønnlitteratur). Allmennbokmarkedet viste likevel ved inngangen til desember en nedgang på 3,1 prosent sammenlignet med fjoråret.

Månedsstatistikken inkluderer ikke inntekter fra strømmetjenestene, ei heller salg av digitale læremidler.

Hele månedsstatistikken kan du lese her.