Stille opprør ga ny e-avtale

Aschehougs og Gyldendals forfattere får 25 prosent "forhandlerrabatt" i tillegg til royalty for eget salg av e-bøker.

Aschehougs og Gyldendals forfattere har fremforhandlet en ny avtale som sikrer dem 25 prosent forhandlerrabatt i tillegg til royaltyen på 28-30 prosent for eget salg av e-bøker, gjennom ePorten.no og forfatternes hjemmesider.

 

Aschehoug og Gyldendal har åpnet for at deres forfattere selv kan selge sine bøker via ePorten og egne hjemmesider. I tillegg til royalty på 28 prosent på de første 799 bøkene og 30 prosent deretter, får forfatteren en forhandlerrabatt på 25 prosent. Avtalen gjelder samtlige forfattere i forlagene, ikke bare enkeltforfattere, og den gjelder backlisten.  Legger man sammen – og ser bort fra momsen på e-bøker, sitter forfatteren da igjen med 53-55 prosent av utsalgsprisen. Når det gjelder nye titler reguleres salget i fastprisperioden gjennom eksisterende avtaleverk.

Forfatternes egen salgsmulighet er forutsatt at bøkene er DRM-merket, har vannmerke og at man har det regnskapstekniske på plass: det vil si at salg rapporteres både til forlaget og skattemyndighetene.

Forfatterforeningen har ikke vært involvert i denne prosessen. Det er enkeltforfattere som har tatt saken opp med sine respektive forlag. I Aschehoug er det Tom Egeland og Jan Kjærstad som har ført samtalene med ledelsen, i Gyldendal er det Jørn Lier Horst som har hatt forhandlerrollen.

 

Egeland-Tombeskåret
Forhandler: Tom Egeland. Foto. Aschehoug

 

Tom Egeland sier til BOK365 at det er viktig å understreke at ingen av oss har forhandlet på vegne av noen eller med mandat fra noen – vi er en gruppe enkeltforfattere som har tatt kontakt med våre respektive forlag i håp om å få til noe. Først nå er tiden inne for mer formaliserte forhandlinger om disse temaene.

– Er du fornøyd?

– Fornøyd kan man aldri bli. Men selv om vi ikke fikk det vi i utgangspunktet krevde, har både Gyldendal og Aschehoug kommet oss i møte på mange viktige og prinsipielle punkter. Så selv om vi langt ifra er i mål, har vi i det minste klart å presse forlagene til innrømmelser som for bare noen måneder siden var utenkelige. Vi klarer ikke å snu opp ned på bokbransjen over natten, men vi er iallfall inne i en prosess. Og det er viktig nok. Nå tar også forlagene inn over seg at e-bok er noe helt annet enn p-bok. Vi har i det minste klart å gi forfatterne en litt større del av kaka – men mange forfattere synes nok vi har krav på enda større del av bokkrona. Og det synes jeg også. Så kampen om bokkrona er selvsagt ikke over. Den vil fortsette!

 

Fornøyd opprører

Gert Nygårdshaug har på mange måter frontet forfatternes «e-bok-opprør» gjennom salg av bøker på egen hjemmeside og opprettelsen av ePorten.no. Han er svært fornøyd med at avtalen nå er i boks.

 

Foto: Fredrik Arff
Fornøyd: Gert Nygårdshaug. Foto: Fredrik Arff

 

– Jeg kjenner ikke detaljene i denne avtalen, men umiddelbart virker det som om dette er en foreløpig seier, sier Nygårdshaug til BOK365. – Målet bør imidlertid være å gi oss forfattere full delrett til digitalt salg. Med andre ord at punkt 1.1.4 i Normalkontrakten, der forlagene har enerett, endres til at forfatterne har delrett til å selge sitt verk gjennom de kanaler de selv ønsker, og til den pris de selv setter. Saken kommer opp på årsmøtet i DnF nå i mars, og så får vi se hvilke strategier som legges opp.

Gert Nygårdshaug gikk fra Cappelen Damm til Juritzen forlag nå i februar. Har han selv forhandlet seg frem til en lignende avtale med sitt nye forlag?

– Avtalen mellom Juritzen og meg er ikke bundet av Normalkontrakten. Hva den går ut på, blir mellom forlaget og meg.

 – Hva med din backlist fra Cappelen Damm. Forhandler du eller noen andre på vegne av deg om den?

– Foreløpig ikke. Jeg har jo tatt tilbake rettighetene til fire av de mest sentrale bøkene mine, så der står jeg fritt. Hva som skjer med de gjenstående 21 titlene, vil tiden vise. Muligheten er til stede for at jeg går en annet vei: At jeg redigerer om originalverket, legger ved bonusmateriale, etc. og legger ut bøkene digitalt på gertnyg.com som et `nytt åndsverk`. Der et par romaner, samt noen upubliserte noveller nå ligger. For senere å flytte alt over til ePorten.no når den åpner.

 – Du har på mange måter frontet dette e-bok-”opprøret”. Er dere i mål nå?

– Ting har skjedd langt raskere enn jeg hadde våget å håpe, så jeg er foreløpig godt fornøyd, ja. Det er stor vilje og forståelse blant forfatterne om at vi her kan stå overfor et historisk gjennombrudd for å få mer av bokkrona. Dette vil bety uendelig mye for den `smale` litteraturen, for debutanter og lyrikk, som i dag er bortimot usynlig i de store bokhandlerkjedene. Det er med dette for øyet jeg har engasjert meg i denne kampen, ikke for å oppnå personlig fortjeneste.

 

– Vil heller skrive

Krimforfatter Jørn Lier Horst har frontet dialogen i Gyldendal, men er ikke sikker på om han selv kommer til å benytte seg av åpningen for eget salg:

– Nei, i utgangspunktet ønsker jeg heller å ha fokus på å skrive bøker enn å drive med salg. Men jeg synes det er OK å ha muligheten og jeg synes det er viktig å hjelpe forfatterkolleger. Den gjeldende normalkontrakten, hvor royalty starter på 28 prosent av nettoomsetningen, er for dårlig. Derfor er det fint å få noen åpninger her. Vi forfattere har jo alltid hatt mulighet til å kjøpe og selge papirbøkene våre selv, så det er fint å finne en løsning også for det digitale, sier Horst, som også er mannen bak en av de første e-bøkene som ble publisert i Norge: Kodenavn Hunter fra 2008.

 

JLH Nordsveen foto
Forhandler: Jørn Lier Horst. Foto: JLH Nordsveen

 

Jørn Lier Horst synes forlaget har vært en konstruktiv samtalepartner:

– De har hele tiden vært tydelige på at de ikke vil gi fra seg eneretten til digital publisering, men vi har i fellesskap kommet frem til et fast avtalefestet unntak som kan fungere for begge parter.

– ePorten blir en konkurrent til forlagenes egne bokhandlerkjeder?

– Det kan du kanskje si. Men den blir en av flere. Det er en bransje i endring, med flere andre digitale aktører på markedet. Det er vanskelig å spå hvor vi er om noen år.

– Bedre marginer betyr også at forfatterne kan prise bøkene lavere?

– Muligheten er der. Jeg kan ikke svare for alle, men vi er jo ikke tjent med å ende opp på prisnivåer vi ikke kan leve av.

 

Forlagsdirektør Einar Ibenholt i Gyldendal sier til BOK365 at han er glad for at forlaget og forfatterne nå er kommet frem til en avtale om e-boksalg. – Alle forfatterne hos oss vil nå få de samme vilkårene, og jeg er  svært fornøyd med at vi er kommet i mål i dette, som egentlig startet som en litt vanskelig sak, sier han.

 

Cappelen Damm kjører individuelt

Den første gnisten til opprør ble på mange måter tent av Gert Nygårdshaugs disputt med Cappelen Damm – en sak partene til slutt fant en løsning på. Men Norges største forlag har enn så lenge ikke tenkt å følge forlagene på Sehesteds plass:

– Vi behandler dette individuelt og tar en samtale med de forfatterne som ønsker egne løsninger for e-boksalg. Så langt er det veldig få som har tatt opp dette, sier forlagsdirektør Elisabeth Steen i Cappelen Damm.