Foreslår ny utlånsmodell for ebøker

Først en lisensperiode, så en såkalt klikkmodell. Det er Nasjonalbibliotekets forslag til utlånsmodell for ebøker gjennom bibliotekene.

I lisensperioden, som vil vare i de to første årene etter at bøkene er kommet inn til biblioteket, vil det være begrensninger når det gjelder antall utlån – samtidig som boken bare kan lånes av én låner om gangen.

Etter to år flyttes ebøkene over i en klikkmodell, hvor de kan lånes ut uten begrensninger. Bibliotekene går da over til å betale per utlån, eller per ”klikk”.

 

Vanskelig tema

– Utlån av ebøker er noe av det det har vært kranglet mest om i norsk bokbransje. Mens noen har ment at ebøker burde være gratis å lese for alle – alltid – har andre ikke ønsket å utgi sine bøker i digital form. Det er et stort sprik her, og viktig at vi nå får en ny modell på plass, sier direktør Aslak Sira Myhre hos Nasjonalbiblioteket, som siden høsten 2015 har hatt samtaler med ulike aktører i bokbransjen; Forleggerforeningen, representanter for forfatterorganisasjonene og Kulturrådets administrasjon. Modellen de nå foreslår er ment å ivareta de ulike partenes interesser, og Aslak Sira Myhre mener at den ikke nødvendigvis er optimal verken for bibliotek, forleggere eller forfattere.

 

 

Vil tilby bredde

– Den er imidlertid et utgangspunkt for videre samhandling på dette feltet. Vårt hovedmål har vært å gi folk bedre tilgang på ebøker. Det er ikke vår oppgave å være noen form for mekler i bokbransjen, men å sikre at folk får tilgang til det skrevne ord. I tillegg er vi opptatt av at folk tilbys bredde – og ikke først og fremst bestselgere. Og så har vi vært opptatt av å opprettholde en balanse mellom bibliotekene og markedet. Det er et faktum at det lånes ut flere ebøker i Norge enn det selges i dag, konstaterer Aslak Sira Myhre. Helt konkret innebærer modellen altså at bøkene får en lisensperiode på to år. I denne toårsperioden kan boken lånes ut ti ganger. Bare ett lån er tillatt av gangen – og et lån registreres ikke som et lån før låneren har åpnet 20 prosent av boka.

 

Begrensninger

Bøkene som kjøpes inn og distribueres gjennom Norsk kulturråd får også begrensning på ett lån av gangen, men disse kan lånes ut et ubegrenset antall ganger. Etter to år går alle bøker over i en såkalt ”klikk-ordning”, hvor bibliotekene må betale forlagene for hver gang en bok lånes ut. Alle bøker som biblioteket har kjøpt (eller fått) i lisensperioden, er tilgjengelige i klikkmodellen.

– Vi foreslår at prisen per klikk ikke skal overstige 10 prosent av gjeldende listepris, noe som normalt dreier seg om 100 kroner for en backlistbok, sier Aslak Sira Myhre. For lisenser kjøpt inn gjennom Kulturrådet skal klikkprisen ikke overstige 5 prosent.

– Akkurat dette avgjør jo ikke vi, men vi mener dette er avgjørende for at modellen skal kunne virke, sier Aslak Sira Myhre, som er optimist på vegne av den nye modellen.

 

Optimist

Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen er også optimist:

– Vi har vært opptatt av å ha en god dialog, og av å finne en ny løsning. For oss er det avgjørende å se på hvilke konsekvenser dette får for forfatterkontraktene, og så er vi opptatt av hva Kulturrådet mener. Men vi håper brikkene vil falle på plass utover høsten, slik at vi får en løsning, sier Einarsson. Modellen er planlagt iverksatt 1. januar 2017. Tanken er ordningen skal evalueres etter ett og tre år.