Pris til Rorgemoen

Kjersti Rorgemoen er tildelt Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts pris for 2016.

Kjersti Rorgemoen har fått atskillig ros for sin fjorårsroman Håpet og festen (Kolon). Nå er hun også priset for sitt lovende forfatterskap.

Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts pris er på 10000 kroner og en god porsjon ære. Selve utdelingen skjer under Det norske Samlagets årsmøte og går annethvert år til en yngre, lovende forfatter. I de mellomliggende årene går prisen til noen som har gjort en innsats for å styrke samfølelsen Norge og Island eller Norge og Færøyene. Men i år er det altså forfatteren som blir premiert, og juryen gikk enstemmig inn for Kjersti Rorgemoen.

 

rorgermoenhåpet_og_festenstor  Kjersti Rorgemoen

 

Observasjonsevne og humor

Rorgemoen kom i fjor med den lille romanen Håpet og festen. For denne høstet hun mye anmelderros for sin observasjonsevne og lune humor, selv om hun tok for seg de mørkere sidene av livet.

Forlaget beskriver handlingen i romanen slik:

«Under Bergens smog bur ein ubestemt skapning, ei ung kvinne, stranda på ein midlertidig hybel. Ho finansierer husleige, alkoholforbruk og studielån med løna for arbeidet i makuleringstenesta til Fretex. Ho har ein kvernande einetale i sitt indre, men likar å bli forstyrra av vener. Håpet og festen er ein roman om den latterlege avstanden mellom det vesle livet ein er bunden i og dei store banda som knyter verda saman. Om å gløyme å drøyme om kven ein skulle ha blitt, og likevel bli stressa av å samanlikne seg med andre. Om å vere eller ikkje vere del av ein eigedomsmarknad, eit arbeidsliv, ein by. Om trivsel og fridom i blindsonene og om trongen til å forsvare seg.»

 

 

(Foto: Helge Hansen)