Stikkord: ebok

Foreslår ny utlånsmodell for ebøker

I lisensperioden, som vil vare i de to første årene etter at bøkene er kommet inn til biblioteket, vil det være begrensninger når det...