– En riktig beslutning

Jonas Gahr Støre (Foto: Arbeiderpartiet)

Statsminister Jonas Gahr Støre mener Anette Trettebergstuen tok riktig avgjørelse ved å trekke seg.

– Hun har vist manglende forståelse for hva det betyr å være øverste leder for et departement sier statsministeren om Trettebergstuens avgang i dag.

Anette Trettebergstuen trakk seg i dag som kultur- og likestillingsminister, etter brudd på habilitetsreglene.. Det mener statsministeren var en riktig avgjørelse:

– Trettebergstuen har valgt å trekke seg. Det mener jeg er en riktig beslutning. Hun har brutt inhabilitetsreglene og vist manglende kunnskap om reglene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

 – Jeg er lei meg

– Å vite hva som er konsekvensene når man er inhabil, mener jeg bør være godt kjent for en statsråd. Det er en forutsetning, sier Støre. Han fortsetter:

– Hun har gjort flere svært alvorlige feil. Hun er lei seg, det er jeg også.

Støre møtte fredag pressen etter at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen hadde hatt sin pressekonferanse. Han opplyste at beslutningen ble tatt etter at han hadde hatt to lengre samtaler med Trettebergstuen.

– Vi er enige om at feilene er svært alvorlige. Hun valgte å trekke seg som statsråd. Jeg mener det er riktig beslutning, sier Støre.

Mener Brenna kan bli sittende

Når det gjelder Tonje Brenna, som tirsdag opplyste at hun hadde brutt det samme regelverket, er Støre av en annen mening.

– Det er vesentlig forskjell på de to sakene, både i sak og innhold. Trettebergstuen har vært klar over og uttrykt at hun er inhabil overfor personer som hun så har utnevnt – ikke bare én, men to ganger. Brennas sak er alvorlig, men den er helt opplyst og stiller seg i en annen kategori, sier Støre.

På spørsmål fra NTB om det er noe Støre selv kunne gjort annerledes for at hans statsråder kunne forstått regelverket bedre, svarer han:

– Vi har hatt gjentakende runder i regjeringen og nesten ukentlige påminnelser om dette. Jeg vet også at regjeringsrådene og departementsrådene minner om disse reglene jevnlig.