Cappelen Damm suveren på allmennbok

BRANSJESTATISTIKKEN 2022: Forleggerforeningens rapport for det norske bokmarkedet viser stor Cappelen Damm dominans, annet enn på skole- og fagprofesjon.

Sist uke rapporterte vi fra Forleggerforeningens Bokmarkedet 2022, Bransjestatistikken. Det norske bokmarkedet er estimert til en størrelse på 6,2 milliarder kroner – en økning på 4,4 prosent.

Les: Bokmarkedet opp 4,4 prosent

Videre refererte vi de største forlagenes markedsandeler: Cappelen Damm med en forlagsomsetning på 1,15 milliarder kroner, Gyldendal med 950 millioner, Aschehoug på 645, Bonnier på 150 og Kagge på 110. Vigmostad & Bjørke, med i underkant av 500 millioner i inntekter i 2021, er ikke medlem av Forleggerforeningen og er således ikke medtatt i statistikken.

Gyldendal størst på skole- og fag

Ser vi dypere i statistikken finner vi at Gyldendal utmerker seg i skole- og fagbok segmentet. Hele 687 millioner av Gyldendals omsetning er fra disse bokgruppene. Dette betyr at over 70 prosent av Gyldendals inntekter kommer fra undervisning og profesjon. Nesten halvparten av inntektene er fra digitale plattformer.

Lignende finner vi også hos Aschehoug, og som i disse dager fusjonerer Universitetsforlaget inn i moderforlaget. Nesten 70 prosent av forlagsinntektene – 433 millioner kroner – kommer også her fra skole- og fagprofesjon.

Cappelen Damm er også store på skole- og fagbok. Inntektene beløp seg i 2022 til litt over 500 millioner kroner, men utgjør likevel ikke mer enn 45 prosent av forlagkonsernets samlede inntekter.

Bonnier Norsk Forlag og Kagge har ikke inntekter innen disse bokgruppene.

Cappelen Damm suverent størst på allmennbok

Regner vi følgelig kun på allmennbok (sakprosa, skjønnlitteratur, pocket og strømming) blir Cappelen Damms suverent størst, med en markedsandel på så mye som 40 prosent etter 632 millioner kroner i omsetning. Cappelen Damm har innen disse bokgruppene inntekter som motsvarer de samlede forlagsinntektene til Gyldendal, Aschehoug og Bonnier til sammen.

Ser vi på markedsandeler er kanskje de mest prestisjetunge bokgruppene skjønnlitteratur- og sakprosa for voksne. Her fordeler de viktigste markedsandelene seg slik i prosent (2021 i parentes):

Først skjønnlitteratur, som til sammen utgjør 786 millioner kroner:

1. Cappelen Damm 47 (46)
2. Gyldendal 16 (16)
3. Aschehoug 14 (12)
4. Bonnier 13 (11)
5. Oktober 4 (6)

Dernest markedsandelene i prosent for sakprosa, som til sammen utgjør 392 millioner kroner:

1. Cappelen Damm 23 (23)
2. Kagge 18 (10)
3. Gyldendal 14 (15)
4. Aschehoug 6 (6)
5. Bonnier 5 (5)

At skjønnlitteraturen utgjør så mye mer i inntekter enn sakprosa har mye med strømmeinntektene å gjøre. Strømmeinntektene fordeler seg med nesten 90 prosent til skjønnlitteraturen.

Senere i uka skal vi også se nærmere på forlagenes markedsandeler i de andre bokgruppene.