Momsen på e-bøker består

TIL DELHI: Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem i formiddag.

E-bok-momsen består. Det fremgår av regjeringens budsjettforslag som legges frem i formiddag.

– Utrolig! sier lederen i Den norske Forfatterforeningen Heidi Marie Kriznik til Forfatterforeningens nettside. Hun sier at regjeringen viser en manglende forståelse og en merkelig tilbakeholdenhet og inkonsekvens når de nå i statsbudsjettet fremdeles holder på moms på e-bøker.

 

Overraskende

Store deler av bokbransjen har tatt det for gitt at momsen på e-bøker vil bli fjernet i dette budsjettet.

Mandag skrev styremedlem i Forfatterforeningen Tom Egeland denne kommentaren om emnet.

– Utrolig, sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

Heidi Marie Kriznik sier til Forfatterforeningens nettside:

– I Norge kjøpes og leses det bøker i et omfang som er unikt i Europa. Men med dagens merverdiavgift på e-bøker og digitale abonnementstjenester kan et sentralt språk- og litteraturpolitiske virkemiddel gradvis bli svekka etter hvert som den digitale bokomsetningen øker. Norsk språk kan komme under press i konkurranse med det engelskspråklige litteraturmarkedet.

Det er en manglende forståelse og en merkelig tilbakeholdenhet og inkonsekvens politikerne fremviser når de nå i statsbudsjettet fremdeles holder på moms på e-bøker, sier Kriznik.

 

13,9 milliarder

Forslaget til kulturbudsjett for 2018 er på vel 13,9 milliarder kroner. Det er en økning på nær 300 millioner kroner fra saldert budsjett for 2017.

Blant annet bevilges 15 millioner kroner til NORLA og Norge som hovedland på Bokmessen i Frankfurt 2019. Regjeringen vil også bevilge fem millioner kroner til programmet «Litteratur ut i verden».

Heidi Marie Kriznik er på bokmessen i Frankfurt og nileser budsjettet. Hennes umiddelbare kommentar til BOK365 er: – Ingen synlig satsing, kultur og næring får sitt, innovasjon og næring styrkes uten at de som skal skape kunsten og innholdet får noen reell økning.

 

Opptatt av innkjøpsordningene

Vil ha en forklaring: Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson. Foto: Vebjørn Rogne

Direktøren i Forleggerforeningen Kristenn Einarsson har så vidt fått sett på budsjettet.

–  Ikke moms-fritak på e-bøker? I så fall bør Kulturministeren si litt om hvordan dette passer inn i strategien om digital utbredelse, skriver Einarsson i en e-post til BOK365. – Så synes satsingsområdet å være de nye ordningene innen Innovasjon Norge og Kulturrådet. Det gjenstår fortsatt å forstå hvordan disse ordningene skal bidra på en god måte til bransjens utvikling og til å fremme lesing og litteraturen. Vi er svært opptatt av at innkjøpsordningene er den viktigste driver for innovasjon og bør prioriteres for videreutvikling, skriver Einarsson i en umiddelbar kommentar.

 

– Regjeringen svikter norsk litteratur!

Leder i EBOK.NO Lene Røren er svært skuffet over budsjettforslaget.

Mener Regjeringen svikter litteraturen: Lene Røren i EBOK.NO

 – Jeg hadde virkelig tro på at regjeringen denne gangen ville sidestille digitale bøker med papirbøker. – Fortsatt moms på e-bøker vil bremse digitaliseringen av den norske bokbransjen, svekke norsk litteratur og språk, og ikke minst fortsette å begrense valgfriheten til leserne, sier Røren i en presemelding.

Hun mener momsfritak hadde sikret like vilkår uavhengig av hvordan man ønsker å konsumere bøker.

– Litteratur er like mye litteratur om det leses på mobilen, nettbrettet eller på papir. Moms på e-bøker betyr mindre lesing av norsk litteratur fordi vi står svakere i konkurransen mot de store internasjonale aktørene, som kan tilby billigere e-bøker på engelsk.