Dialog mellom partene

Partene i konflikten mellom Forleggerforeningen og Notabene forsøker å finne en løsning.

I går skrev BOK365 at Forleggerforeningen ikke vil gi mer kreditt til Notabene, som på sin side truer med returer og oppsigelse av litteraturabonnementene. – Nå er partene i dialog, opplyser Stian Simonsen i Notabene.

 

Bakgrunnen for konflikten er at Forleggerforeningen innførte kredittstopp til Bokhandlerkjeden. I en e-post Notabene-kjeden så sendte ut til forlagene tirsdag ettermiddag, varslet den at de, som følge av kredittstoppen, i løpet av denne og neste uke kunne komme til å returnere årets bøker, bortsett fra et lite utvalg av bestselgere. Notabene vurderte også å gjennomføre en midlertidig oppsigelse av alle litteraturabonnement.

 

Liten sympati

Forleggerforeningens direktør, Kristenn Einarsson, sa da til BOK365 at han ikke hadde all verdens sympati for Notabenes historiefortelling:

–Da vi behandlet saken i forrige uke forelå ikke Notabenes regnskap i Brønnøysundregistrene. Da det var forespeilet et tap på rundt 30 mill. kr i morselskapet og vi heller ikke satt med fakta om situasjonen i år, vurderte Økonomiutvalget at risikoen ble for stor. Det er også en forhistorie her, med konkurs i det tidligere Notabene-selskapet, sa Einarsson i går.

 

Einarsson E
Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson

 

«Liten vilje fra banken»

I går ettermiddag sendte så Forleggerforeningen ut et nyhetsbrev til sine medlemmer der det mer enn antydes at Notabenes bank, DnB, viser liten vilje til å satse videre på selskapet. I nyhetsbrevet står det:

«DnB har ikke ytt konsernbidrag, og har dermed ikke nyttiggjort seg selskapets fremførbare underskudd som vil gi en redusert skatt på 9,4 millioner. Dette tyder etter vårt skjønn på at viljen til å satse på selskapet ikke er veldig stor.»

 

Ville returnere bøker

Nye Notabene varslede tiltak, blant annet ved å true med å returnere store deler av høstens bøker til forlagene, ble møtt med undring i Forleggerforeningen. Ifølge foreningen gir ikke dens justering av Nye Notabenes kredittgrense noen anledning til å gå fra allerede inngåtte avtaler med forlagene.

«Når det gjelder retur, regulerer de samme avtalene hvilken adgang Nye Notabene har til å returnere bøker.», skriver Foreningen i nyhetsbrevet til sine medlemmer.

 

Les også: Truer med gigant-retur

 

Tidligere konkurs

Forhistorien med tidligere konkurs i selskapet, som Kristenn Einarsson omtalte i går, er fra januar 2013. Da slo DnB Notabene konkurs, noe som påførte mange forlag store tap. Like etterpå så selskapet Nye Notabene dagens lys.

stian simonsenStian Simonsen har vært i (Nye) Notabene siden han overtok etter Tina Nyeman i april. Til BOK365 sa han da at Nye Notabene fortsatt er et ungt selskap og at det er mange prosesser som skal løpe parallelt.

– Vår utfordring blir å sikre gjennomføringen av alle prosesser og hovedaktiviteter så vi får tatt ut potensialet og tydeliggjort vår posisjon i et spennende marked, sa han ved tiltredelsen.

 

Les også: Ny sjef i Notabene

 

BOK365 har i dag vært i kontakt med en ordknapp Simonsen, som sier dette: – Jeg kan bekrefte at det pågår dialog mellom Forleggerforeningen og Notabene. Ut over dette ønsker jeg ikke å kommentere saken, eller drive forhandlinger i media.

 

Les også: – Kan ikke går fra inngåtte avtaler