Truer med gigant-retur

Kristenn Einarsson.

Forleggerforeningen skrur igjen kranene for kreditt til Notabene, som på sin side truer med returer og oppsigelse av litteraturabonnementene.

Strid om kreditt til bokhandelkjeden Notabene skaper turbulens midt i bokhøsten. Still med nødvendige bankgarantier, så stiller vi med kreditt. Når du eies av en bank, skulle man tro at bankgaranti ville være en kurant sak, sier Kristenn Einarsson (bildet) i Forleggerforeningen.

«På kort sikt er vi dessverre nødt til å ta uønskede valg, frem til vi har oversikt over alle følger i denne kritiske situasjonen», heter det i en e-post bokhandelkjeden Notabene sendte ut til forlagene i går ettermiddag.

 

«Overraskende»

«Den 5. oktober ble vi overraskende informert om at økonomiutvalget i Forleggerforeningen, bestående av representanter fra forlagene, ikke vil yte Notabene kreditt. Notabene har siden oppstarten i 2013 vært à jour med betalinger til Forlagssentralen og Sentraldistribusjon», heter det i e-posten fra Notabene.

Notabene understreker at de på årsbasis kjøper bøker for ca. 150 MNOK. Frem til 5. oktober har forlagene ytt Notabene en kreditt på 10 MNOK fordelt på alle forlagene. Men nå stenges altså kranene.

 

Sier opp litteraturabonnementene

I e-posten varsler kjeden at de i løpet av denne og neste uke kan komme til å returnere årets bøker, bortsett fra et lite utvalg av bestselgere. Notabene vurderer også å gjennomføre en midlertidig oppsigelse av alle litteraturabonnement.

Også andre tiltak vurderes for å begrense inntaket av bøker til butikkene – som innskrenkede muligheter for butikkene til å ta inn bøker direkte og en generell reduksjon i antall titler og antall bestilte eksemplarer per tittel. Notabene meddeler også at de må revurdere tiltenkte kampanjer, for å se på hva de kan gjennomføre.

 

Undrende til prosessen

«Tross vår gode utvikling, og at vi løpende er à jour med betalinger til FS og SD, ønsker ikke forlagene å yte oss kreditt, slik at vi har tilstrekkelig med bøker til julesalget», heter det i e-posten, hvor det også står å lese: «Ledelsen i Notabene stiller seg undrende til at beslutningen er fattet uten at selskapet er kontaktet, og uten innsikt i selskapets økonomiske ståsted. Som flere av dere vet, har den økonomiske utviklingen i Notabene vært svært bra i 2015.»

 

Forhistorie med konkurs

Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson har ikke all verdens sympati for Notabenes historiefortelling:

–Da vi behandlet saken i forrige uke forelå ikke Notabenes regnskap i Brønnøysundregistrene. Da det var forespeilet et tap på rundt 30 mill. kr i morselskapet og vi heller ikke satt med fakta om situasjonen i år, vurderte Økonomiutvalget at risikoen ble for stor. Det er også en forhistorie her, med konkurs i det tidligere Notabene-selskapet, understreker Einarsson.

 

Still med garanti

–Notabene kan få så stor kreditt de bare vil, så snart de stiller med nødvendig bankgaranti. Når de til og med eies av en bank, skulle man jo tro at dette ville la seg ordne, sier Einarsson.

Det var ikke mulig å få kommentar fra Notabene tirsdag kveld.