– Kan ikke gå fra inngåtte avtaler

Forleggerforeningen presiserer at Nye Notabene-butikkene ifølge avtalen ikke har anledning til gigant-returer.

Foreleggerforeningen sendte i dag ut et nyhetsbrev til sine medlemmer, der Nye Notabenes trussel om en eventuell gigant-retur av årets bøker avvises som ulovlig.

 

Saken er denne:

Bokkjeden Nye Notabene sendte i går ettermiddag en e-post til forlagene, der de varsler tiltak med bakgrunn i at deres kredittgrense er blitt redusert.

 

Les også: Truer med gigant-retur

 

I nyhetsbrevet står det blant annet:

«Nye Notabene leverte ikke regnskap til Brønnøysundregistrene innen fristen 31. august 2015, mens morselskapet Godfjellet AS viste et stort negativt resultat for 2014. Økonomiutvalget fattet på bakgrunn av dette den 24. september vedtak om å redusere kredittgrensen fra 30 til 20 millioner kroner. Den nye kredittgrensen er på samme beløp som bankgarantien (stilt av DnB). Forleggerforeningen har tydeliggjort overfor Nye Notabene at kredittgrensen kan økes så snart de stiller med økt bankgaranti.»

 

Bryter med bankens betingelser?

Nye Notabenes årsregnskap for 2014 ble imidlertid offentliggjort 5. oktober, og ifølge Forleggerforeningen viser dette både et enda større negativt resultat enn antatt og at selskapet bryter med bankens betingelser i kassekredittavtalen.

«Notene vedrørende bankens betingelser i kassekredittavtalen til årsregnskapet for 2014 er identisk med notene til 2011-årsregnskapet, som den gang gjorde det mulig for banken å avslutte sitt engasjement. Forleggerforeningen ser på dette som svært alvorlig, ikke minst når vi vet at samme økonomiledelse, revisjonsselskap og bank igjen står bak formuleringene.»

 

– Liten vilje hos banken

Det er altså DnB som er Notabenes bank, men den skal ifølge Forleggerforeningen vise liten vilje til å satse videre på selskapet. I nyhetsbrevet står det:

«DnB har ikke ytt konsernbidrag, og har dermed ikke nyttiggjort seg selskapets fremførbare underskudd som vil gi en redusert skatt på 9,4 millioner. Dette tyder etter vårt skjønn på at viljen til å satse på selskapet ikke er veldig stor.»

Som BOK365 skrev tidligere i dag har Økonomiutvalget i foreningen bedt om oppklarende opplysninger rundt forholdet med banken, men ikke fått respons.

 

– Ingen adgang til gigant-retur

Nå har altså Nye Notabene varslet tiltak, blant annet ved å true med å returnere store deler av høstens bøker til forlagene.

Men ifølge Forleggerforeningen gir ikke dens justering av Nye Notabenes kredittgrense noen anledning til å gå fra allerede inngåtte avtaler med forlagene.

«Når det gjelder retur, regulerer de samme avtalene hvilken adgang Nye Notabene har til å returnere bøker.», skriver Foreningen i nyhetsbrevet til sine medlemmer.

 

BOK365 har vært i kontakt med ledelsen i Notabene, som ikke ønsker å svare på spørsmål i dag.