Ny sjef i Notabene

Stian Simonsen er ny toppsjef i Notabene.

Bokkjeden Notabene, som gikk konkurs for drøye to år siden og startet opp igjen som Nye Notabene like etter, har fått ny direktør. Valget falt på Stian Simonsen, som kommer fra Virke og har allsidig bakgrunn fra næringslivet. 

 

Da DNB slo Notabene konkurs i januar 2013 påførte det mange forlag store tap. Like etter reiste kjeden seg igjen med ny eier og med fornavnet «Nye» foran navnet Notabene. Tina Nyeman ble ansatt som direktør for den nye DNB-eide kjeden.

For kort tid siden sluttet Tina Nyeman og ble erstattet av konstituert direktør Trude Uv, som til daglig er økonomidirketør i kjeden. Nå er altså Stian Simonsen i gang som administrerende og Trude Uv er tilbake i jobben som økonomidirektør.

 

Fornøyd med utviklingen

stian simonsenStian Simonsen ønsker ikke å spekulere i hvorfor Nyeman sluttet, men ser frem til å lede kjeden videre.

– Mine viktigste oppgaver blir å lede og koordinere alle de gode prosessene som selskapet har påbegynt, slik at vi får tatt ut vårt potensial og de gevinster som er mulig og ønskelig i markedet, sier han til BOK365.

Det har vært noen tøffe år for Notabene. Hvordan ser den nye sjefen på utviklingen i selskapet og på resultatet fra 2014?

– Vi er fornøyd med topplinjeutviklingen og at vi tar markedsandeler på bøker. Selskapet er i en omstillingsfase og har startet mange viktige prosesser. Disse har ikke vært i gang lenge nok til å påvirke resultatet for 2014. Vi er i så måte ikke helt fornøyd med foreløpig resultat i 2014, noe mer rundt det er for tidlig å kommentere.

– Hvordan går jakten på en ny eier?

– Meg bekjent er det ikke startet leting etter nye eiere ennå, men det er en sak for eierne og noe de må svare på.

– Hva blir de sørste utfordringene for kjeden fremover?

– Nye Notabene er fortsatt et ungt selskap, det er mange prosesser som skal løpe parallelt. Vår utfordring blir å sikre gjennomføringen av alle prosesser og hovedaktiviteter så vi får tatt ut potensialet og tydeliggjort vår posisjon i et spennende marked, sier Stian Simonsen.

 

Allsidig bakgrunn

Stian Simonsen kommer altså fra næringslivsorganisasjonen Virke til Notabene. Bakgrunnen sin har han fra forskjellige bransjer, men spesielt varehandel. Blant annet har han arbeidet mange år i det som i dag er Statoil Fuel & Retail. Men hvor godt kjenner han bokbransjen?

– Jeg har ikke arbeidet direkte i bokbransjen, men har god forståelse for bransjen gjennom mine tidligere stillinger, sier Stian Simonsen. – Jeg har også et godt team med bransjefolk rundt meg, med mange års erfaring fra markedet, som jeg gleder meg til å arbeide sammen med.