– Bokavtalen er ingen meny

Flere aktører i bokbransjen reagerer på Strawberrys lydbok-stunt. – Bokavtalen er ikke en a la carte meny man kan velge fritt fra utfra egen vinning, sier Åse Ryvarden (bildet).

– Strawberry og Alexander Henriksen har gjentatte ganger sagt at de ønsker å følge reglene i Bokavtalen. Her sier de at de gjør mer eller mindre alt de kan for å omgå reglene i Bokavtalen. Fint med andre regler som bare gjelder alle andre, sier Håkon Havik i Storytel.

Havik viser til BOK365s artikkel fra i går, som gjengir et brev administrerende direktør i Strawberry, Alexander Henriksen, sendte til forlagets forfattere. Her skrev han hvordan forlaget før jul hadde maskininnlest nærmere 300 lydbøker, for å kunne omgå fastprissystemet.

Dette får flere i norsk bokbransje til å reagere:

– Det litterære økosystemet i Norge er veldig verdifullt for lesere, forfattere og alle andre som jobber med bøker. Men det er også sårbart og det er svært problematisk at de under et skinn av aktivisme, eller å «utfordre», utgir jukseprodukter, og med det både bidrar til å svekke publikums tillit til hele forlagsbransjen, sier strategidirektør i Gyldendal Litteratur, Harald Ofstad Fougner, og legger til:

– Det er ubegripelig at de er villig til både å lure leserne, og tilsynelatende også sine egne forfattere, i dette forsøket på å undergrave bokavtalen. Det er ikke aktivisme, det er svindel.

Understreker behovet for spilleregler

– Strawberry er ikke medlem av Forleggerforeningen og dermed ikke underlagt Bokavtalen og fastprisen. Men dette understreker behovet for felles spilleregler i det norske markedet, for at vi skal kunne levere bredde i norsk litteratur i ulike format, sier leder for Forleggerforeningen, Heidi Austlid.

Selv om Strawberry ikke er medlem av Forleggerforeningen, har de tidligere understreket at de vil følge Bokavtalen. Det får mange til å reagere nå:

– Bokavtalen er en del av norsk språk – og litteraturpolitikk, hvor blant annet fastprisen bidrar til å sikre produksjon og distribusjon av norsk kvalitetslitteratur. Avtalen er ikke en a la carte meny man kan velge fritt fra utfra egen vinning. En uthuling av avtalen kan bidra til at den ryker, med de store konsekvensene det ville få, sier direktør for Aschehoug Litteratur, Åse Ryvarden. Hun fortsetter:

– Hvis Strawberry har innsigelser mot avtalen, burde de melde seg inn i Forleggerforeningen og ta opp saken i bransjerådet. Det er den mekanismen vi har for å forvalte og utvikle avtalen.

Det er strategidirektør i Gyldendal, Harald Ofstad Fougner, enig i:

– Hvis de virkelig ønsker å forandre bokavtalen ville et klokt første steg være å melde seg inn i Forleggerforeningen.

Les også kommentar: Robot-rot og syntetisk syntaks

Unødvendig sinke?

Et av hovedpunktene Strawberry og Alexander Henriksen trekker frem er at de nåværende avtalene rundt lydbøker og fastpris «sinker forlag og forfattere unødvendig».

– Vi kan alltids diskutere om bokavtalen har sider som kan være uheldige for forfattere og forlag nå som markedet har endret seg, men da burde saken vært tatt opp til diskusjon i de riktige fora. Når man protesterer på en del av avtalen ved bevisst å bryte den får man en urettmessig konkurransefordel, sier Lydbokforlaget-sjef Ann-Kristin Vasseljen. Hun fortsetter:

– Dette virker som et forsøk på å omgå spillereglene for å få titlene inn i strømmetjenester så raskt som mulig. Strawberry har nok fått med seg at lydfilsalget ikke vokser i samme takt som strømming, og de er kanskje ikke villige til å vente ut fastprisperioden for å få inntekter fra investeringen.

Hun syns fremgangsmåten til Strawberry er underlig:

– Jeg har ingen innsikt i vurderingene Strawberry har gjort, men dette virker litt merkelig.

Strawberry har påpekt at de forsøker å omgå en «dobbel-fastprisperiode» for lydbøkene sine.

– Strawberry har tydeligvis ikke fått med seg prinsippet i bokavtalen: en ny utgave av et verk gir en ny fastprisperiode – for den utgaven. Hensikten med dette er at det bidrar til å skape bredde og mangfold, blant annet med et godt utvalg utgivelser i pocket, sier Ryvarden.

Er det ny utgave?

– Dette vil føre til en uthuling av bokavtalen. Hvis man ikke er fornøyd med den, finnes det andre måter å gå frem på, som for eksempel å ta opp dette i bransjerådet eller bli medlem av Forleggerforeningen, sier Ryvarden.

Flere stiller seg spørsmålet om det har gått litt fort i svingene i Strawberrys lokaler før jul.

– Hvis lydutgivelser skal være en del av et bærekraftig forleggeri, må vi lage bøker av god kvalitet og tilgjengeliggjøre dem på en ordentlig måte som også anerkjenne forfatternes verk. Dårlig kamuflert profittjag er ingen grunn til å sette bokavtalen på spill – det norske folk klarer helt fint å vente litt til på å få Bridget Jones i strømming. I mellomtiden kan de lytte til noe av den gode norske, kvalitetslitteraturen som nettopp er et resultat av litteraturpolitikken vår, sier Ryvarden.

Er en lydbok å betrakte som ny utgave?

– Bokavtalen sier «Ordningen omfatter alle bøker i alle format første gang de lanseres og alle salgs- og distribusjonsformer», så ja, lydbok er et selvstendig verk og en ny utgave. Det står også at bøker selges til fastpris, hvilket gjør at omgåelsen ved å ikke legge bøkene ut for salg, men kun melde dem opp til Bokbasen, virker feilslått, sier Vasseljen.