Boksalget: Lugger litt

ARK ved Klingenberg i Oslo.

MÅNEDSTATISTIKKEN: November-tallene for boksalget fra Forleggerforeningen er betryggende, men det lugger litt.

Vi er midt inne i bokbransjens høysesong. De helt ferske november-tallene for bokomsetningen fra Forleggerforeningen viser bedre tall enn på samme tid i fjor, samtidig viser oppgangen en noe fallende trend i forhold til tidligere i høst.

Mens vi i oktober hadde en vekst i allmennmarkedet på 4,5 prosent i forhold til i fjor, viser november-tallene kun en oppgang for året på 2 prosentpoeng.

Svakest er norsk skjønnlitteratur for voksne hvor nedgangen er på hele 18 prosent. Oversatt skjønnlitteratur for voksne og barn lindrer imidlertid, skjønnlitteraturen samlet (366 millioner kroner) viser med dette en nedgang på 2,8 prosent (10 millioner kroner) i forhold til i fjor.

Norsk sakprosa holder seg på nivå med året før, mens oversatt også her viser økning. Samlet har forlagene solgt sakprosa for 343 millioner kroner så langt i år, en økning på 1,8 prosent (6 millioner kroner).

Pocketboka viser fortsatt styrke, selv om oppgangen også her avmatter. November viser likevel en oppgang på 15 prosent (22 millioner kroner). Samlet er det så langt i år solgt pocketbøker fra forlagene for 170 millioner kroner.

Læremidler (skole- og lærebøker) viser fortsatt sterke tall, og nærmer seg en milliard i forlagsinntekter. Økningen er på over 150 millioner kroner i forhold til i fjor.

Summerer vi allmennbok og læremidler, viser totalmarkedet med dette en oppgang på litt over 10 prosent til netto forlagsinntekter på nesten 2 milliarder kroner. Inntekter fra strømmetjenestene er ikke inkludert i statistikken.

Så blir det spennende å følge julesalget, spesielt hva gjelder norsk skjønnlitteratur.

Alle salgstallene fra Forleggerforeningen finner du her.