Bransjeøkonomien: De store blir større

(foto: iStock)

«De fire store» forlagskonsernene kontrollerer 80 prosent av boksalget i landet.

De store norske forlagkonsernene styrker sine posisjoner. Til sammen står «de fire store» norske forlagskjempene – Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad & Bjørke – for rundt regnet, i underkant av 70 prosent av omsetningen innen allmennbok. Utfordrere som Kagge og Bonnier bidrar sterkt til at andelen ikke er enda større.

Dette fremgår av det ferskeste nummeret av Bok & samfunn, som ser på våre 50 største forlag, og andre store aktører i bok-Norge.

Innenfor skole- og fagbøker, samt digitale produkter, utgjør dominansen svimlende 97 prosent av omsetningen.  Summa summarum betyr dette at «de fire store» kontrollerer 80 prosent av boksalget i landet. I tillegg kommer det vertikale eierskapet de store forlagskonsernene har i bokhandelkjeder og strømmetjenester.

Tynnes ut

Ikke bare har de største forlagene brorparten av kaka. De har også mer enn sin andel av glasuren. Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Kagge kan vise til driftsoverskudd på rundt 10 prosent av omsetningen. Et par av småsøsknene gjør det skarpere: Frisk Forlag kan oppvise en driftsmargin på hele 22 prosent, mens Strand forlag kan skilte med 14 prosent. De seks nevnte forlagene står følgelig med hele 288 millioner kroner og 93 prosent av samlede driftsoverskudd fra våre 50 største forlag. Dermed gjenstår kun skarve 23 millioner kroner å dele på for de 44 gjenværende. «Mellomregisteret» i forlags-Norge har dessuten blitt betydelig uttynnet de siste ti-femten årene, etter flere oppkjøp.

Betydelig vekst

Dette er ingen særnorsk utvikling. Ute i forlagsverden ser vi de samme trekkene. De store blir større. I sum økte verdens 50 største forlag omsetningen med 8 prosent i 2021 – og svært mange av forlagene noterer seg for en solid tosifret prosentvekst. Det hører med til historien at veksten flere steder er et resultat av oppkjøp, altså vel så mye konsolidering og ikke organisk vekst. De ti største forlagene står for over halvparten av Topp 50-omsetningen.

I tillegg til å se på fjorårstall, presenterer Bok & samfunn også et utvalg av neste års bokvår, i tillegg til en lengre prat med årets Bokhandlerpris-vinner Zeshan Shakar.