Bokkjøperne fordufter

6 millioner tyske bokkunder har forsvunnet siden 2012.

Alarmen kimer i det fjerne i tysk bokbransje. Lenge har det vært opplest og vedtatt at det tyske bokmarkedet har vært sunt og stabilt, men nå kan ikke lenger prisstigningene dekke over det faktum at boksalget synker og bokleserne forsvinner.

Etter en salgsmessig slakk vår fulgte noen gode sommeruker, og optimismen var stor foran bokhøsten. Særlig tatt i betraktning at høstlistene var regnet som svært sterke og varierte med flere toppnavn. Men det viste seg at man likevel ikke klarte å matche 2016-tallene.

Buchreports fasit for 2017 viser en nedgang i totalomsetningen på 2 prosent, trass i en gjennomsnittlig prisøkning på 1,7 prosent i totalmarkedet, og enda en halvprosent høyere i de fysiske bokhandlene. Ser vi på antall solgte eksemplarer, hadde den fysiske bokhandelen en nedgang på 5 prosent.

 

(Foto: Thalia Bücher)