Blodrøde tall for Cappelen Damm

TOM HARALD JENSSEN: "Stort sett er Strawberrys nye forfattere fisket med rufsete trål i andre forlags farvann."

176 mill. kr i minus i 2018: – Et unntaksår, sier toppsjef Tom Harald Jenssen, som lover at resultatet er tilbake på «godt, gammelt Cappelen Damm-nivå» i 2020.

Nå foreligger Cappelen Damm-fasiten for 2018: Norges største forlag må tåle en nedgang i konsernomsetningen fra 1575 mill. kr i 2017 til 1519 mill. kr i 2018. Men mest iøynefallende er driftsresultatet, som stuper fra pluss 86 mill. kr til minus 176 mill. kr. Sterkt medvirkende er en nedskrivning av Tanums varemerkeverdi på hele 130 mill. kr:

– Gitt utviklingen her, var det naturlig å gjøre denne nedskrivningen nå, sier adm. dir. Tom Harald Jenssen til BOK365.

Krevende estimater

Tanums satsing på Gardermoen har vært en krevende affære for eieren Cappelen Damm. Også hvis vi ser bort fra nedskrivningen, har driftsresultatet før avskrivninger gått fra vondt (minus 21 mill. i 2017) til verre (minus 55 mill. i 2018). Underveis bidro dette til en dramatisk nedskjæring i Tanum, som er blitt slanket med 40 årsverk.

Les også: Norli overtar Tanum-butikker

De tunge leiekostnadene er det verre å gjøre noe med:

– Det var krevende å foreta eksakte inntektsestimater for de fem Tanum-butikkene på Gardermoen i forkant. Der var vi nok for optimistiske og ender dermed opp med forpliktelser knyttet til en omsetning vi faktisk ikke har. Leieforpliktelsene får vi i prinsippet gjort lite med, ettersom de er knyttet til et offentlig anbud. Våre advokater har imidlertid bedt om innsyn i anbudsprosessen. Avinor har foreløpig avslått denne anmodningen, sier Tom Harald Jenssen, som medgir at også Tanum Concept-satsingen i Coop belaster regnskapet negativt.

Les også: Tanum ut av Coop

Store investeringer

Ser vi kun på forlagsomsetningen må Cappelen Damm tåle en reduksjon i driftsinntektene på 70 mill. kr, fra 1174 mill. kr i 2017 til 1104 mill. kr i 2018. Driftsresultat før avskrivninger ble 39 millioner kroner mot 128 millioner kroner i 2017:

– Dette skyldes i hovedsak to faktorer: Store investeringer i Cappelen Damm Undervisning knyttet til Fagfornyelsen som fases inn i grunnskole og videregående utdanning fra høsten 2020, en faktor som påvirker regnskapstallene til flere av de største forlagene. Dessuten har vi den generelle omsetningsnedgangen i allmennmarkedet. Der er Cappelen Damm klart størst, og derfor blir nedgangen ekstra merkbar for oss, sier Tom Harald Jenssen.

1 milliard på bunnlinjen

De dårlige tallene er svært uvant kost i Akersgata, hvor man har levert en perlerad av gode resultater:

– Forlaget hadde vel et underskudd i 1992, sier Jenssen galgenhumoristisk. Siden da har det vært plussresultater, også gjennom krevende fusjonsår med Damm og Cappelen. I tiårsperioden 2008-2017 hadde forlagskonsernet en akkumulert omsetning på 14,8 milliarder kroner og et driftsresultat på 1 mrd. kr. Det gir en driftsmargin på 6,5 prosent – noe få storforlag kan matche over tid.

FRA PLUSS-PERLERAD TIL MONSTER-MINUS: Tom Harald Jenssen.

En del av inntektene er investert i et stadig økende audio-marked:

– I løpet av de siste fem årene har Cappelen Damms lydbokavdeling produsert over 4000 lydbøker. Dette har hittil medført investeringer på mer enn 120 millioner kroner, kan Jenssen berette. Strømmetjenesten Storytel, som er 50 prosent eid av Cappelen Damm, fortsetter sin kraftige vekst og hadde i 2018 en årsomsetning på 160 millioner kroner. Den rene forlagsinntekten havner i Cappelen Damms regnskap, men ellers er andelen av Storytels omsetning ikke inkludert i Cappelen Damms konsernregnskap.

Les også: Sakprosa-kutt i Cappelen Damm

Skal slå tilbake

Tidligere i uka var de Cappelen Damm-ansatte samlet til allmannamøte. Det er sjelden godt nytt i større organisasjoner, men Tom Harald Jenssen avviser at det er noen dramatiske grep på gang nå:

– 2018-tallene kommer ikke som noe sjokk på oss. Vi begynte å gjennomføre betydelige effektiviseringstiltak både i Tanum og i forlaget allerede fra august i fjor, sier Tom Harald Jenssen, og legger til: – Allerede inneværende år vil vi se en betydelig forbedring, og i 2020 skal vi være tilbake på godt, gammelt Cappelen Damm-nivå resultatmessig.