Sakprosa-kutt i Cappelen Damm

– Vi har forsøkt andre utveier, sier forlagsdirektør Elisabeth Steen i Cappelen Damm, som skal redusere både antall sakprosa-titler og redaktører.

Signalene om et tråere bokmarked har vært mange gjennom 2018. Flere forlag melder at det er stadig vanskeligere å komme opp på «drivverdige» opplag og salg. Ikke minst gjelder dette sakprosaen, hvor man ikke har en innkjøpsordning på samme nivå som skjønnlitteraturen. Fra flere hold meldes det at backlist-omsetningen er i ferd med å fordampe innenfor sakprosafeltet.

Merkbar reduksjon

Så langt i år er omsetningen av norsk sakprosa ned 5,8 prosent. Nå rammer dette også Norges største sakprosaforlag. I dag lanserer Cappelen Damm Michelle Obamas Min historie, og i går ble dette markert med stort vorspiel i Akersgata. Her var det flere programposter med foredrag og samtaler om amerikansk politikk, før den godt forseglede og godt bevoktede pallen med Michelle Obama-bøker ble åpnet ved midnatt. Men det er et stort skår i gleden i Akersgata: et varslet betydelig kutt på sakprosa-fronten.

Etter hva BOK365 erfarer kan antall årlige sakprosa-utgivelser hos Cappelen Damm bli kuttet med så mye som 20–30 prosent. Forlaget står for nærmere 20 prosent av omsetningen av norske sakprosa for voksne og nærmere 30 prosent av den oversatte sakprosaen, og er med det markedsleder i begge kategorier. Det betyr at et større Cappelen Damm-kutt vil være merkbart også på sakprosafeltet totalt.

Er i samtaler

Cappelen Damm-ledelsen vil fjerne skilleveggene mellom de forskjellige undergruppene innenfor sakprosa-redaksjonen, slik at redaktørene skal jobbe mer på tvers av sakprosa-sjangerne. Kuttene vil også påvirke bemanningen i forlaget.

Forlagsdirektør Elisabeth Steen bekrefter at de er inne i en nedbemanningsprosess, men ønsker ikke antyde noe omfang:

– Vi er i samtaler med de ansatte og håper vi i fellesskap skal komme frem til en best mulig løsning når vi nå er i denne situasjonen. Dette er enn så lenge veldig ferskt – vi har nettopp hatt den innledende samtalen med de ansatte.

Siste utvei

– Kom dette overraskende på de ansatte?

– Jeg tror mange var forberedt på at noe måtte gjøres, men at man kanskje håpet at det ikke ville skje så raskt og at det ville være mindre omfattende, sier Elisabeth Steen, som gjerne ville vært denne situasjonen foruten: – Vi har forsøkt en rekke andre grep på sakprosa-området for å unngå å komme hit. Nedbemanning er alltid en aller siste utvei.

Hun understreker at forlaget fremdeles skal være tungt inne på sakprosa-arenaen:

– Cappelen Damm skal fortsatt satse på sakprosa, det er et viktig utgivelsesområde for forlaget fremover, slik det har vært i mange år. Mange av landets beste sakprosaforfattere utgir bøker på Cappelen Damm. Men vi har sett tendensen over flere år nå, med størst utslag i år; en markant nedgang i omsetning. Det er derfor nødvendig å gjøre en korrigering av antallet titler, sier Elisabeth Steen.