Økte inntektene med 20 prosent

MED SOLIDE SALGSTALL: Gyldendal og konsernsjef John Tørres Thuv.

I en børsmelding til Oslo Børs rapporterer Gyldendals konsernsjef, John Tørres Thuv i dag at Gyldendal konsernet økte inntektene med hele 20 prosent i siste halvår 2020.

Den gode utviklingen fra første halvår fortsatte inn i andre halvår av fjoråret. Inntektene summerte seg 1,6 milliarder kroner de siste seks månedene av året, noe som tilsvarer en vekst på nær 20 prosent. For året totalt sett ble inntektene godt over 2,5 milliarder, en økning på mer enn 300 millioner mot året før.

I børsmeldingen skiver John Tørres Thuv at konsernet samtidig har gjennomført en rekke tiltak for å for å støtte og bidra til samfunnets respons for å redusere smittespredningen:

Vi har vært opptatt av å ivareta medarbeidere, forfattere, samarbeidspartnere og kunder, holde høyest mulig aktivitet, levere på våre samfunnsoppdrag og sikre en robust økonomi. Det er derfor gledelig å kunne summere et år med historisk høyt engasjement blant lesere, brukere og kunder i alle våre forretningsområder, i tråd med vårt mål om å skape større verdier og få betydning for enda flere.

Sterk digital vekst

Thuv vektlegger at pandemiåret har forsterket den digitale trenden og at endringstakten har økt. Hver tredje bok omsatt i ARK er nå solgt via netthandel. Nær 900 millioner av konsernets inntekter kom i fjor fra digitale formater, tjenester og plattformer:

– Samlet benyttes våre tjenester av mer enn en million brukere og vi fortsetter å utvikle ny funksjonalitet og nye tjenester som skal skape verdi i klasserommet, i studiene og i arbeidshverdagen.

Gyldendal vil framlegge årsregnskapet 11. mars.

Les også: Halvårstall: Sterk vekst for Gyldendal