Halvårstall: Sterk vekst for Gyldendal

I MÅL MED REKRUTTERING: John Tørres Thuv - foto: Bo Mathisen

Bokkonsernet Gyldendal ASA meldte i dag regnskapstall for første halvår til Oslo Børs. Omsetningen i konsernet økte med hele 10 prosent i forhold til samme periode i fjor. Driftsresultatet bedret seg også med 13 millioner.

Mer enn 60 prosent av inntektene kommer tradisjonelt i siste halvår. Gyldendal har derfor som vane å vise driftsunderskudd etter første halvår. I år ble underskuddet på 90 millioner, mot 103 millioner året før. Omsetningen i konsernet summerte seg til 911 millioner, omtrent 80 millioner høyere enn i fjor.

Digitale inntekter øker

I følgeskrivet til Oslo Børs skriver konsernsjef John Tørres Thuv at konsernet opplever store endringer i hvordan kundene orienterer seg, handler og konsumerer, nær 40 prosent av inntektene er i første halvår fra digitale formater, tjenester og plattformer. Bruken og tilgangen til digitale tjenester har ført til vekst på tvers av virksomheten, i alle formater og kanaler.

Thuv skriver videre: – En viktig driver for Gyldendals vekst og utvikling er direktekontakten vi har med 3 millioner kunder som har digitale abonnement og lisenser hos oss eller som deltar i våre kundeprogrammer. Koronakrisen har gitt oss mulighet til å bli kjent med kundene og leserne på nye digitale måter, og vi tilpasser oss kontinuerlig basert på ny innsikt.

Papirboka hjulpet av netthandel

Gledelig er det også at papirboka får drahjelp fra netthandelen. Salget av alle bokformater vokste i 1. halvår; papirbøker, e-bøker og lydbøker. Veksten i salget av papirbøker på nett var likevel størst. Bokhandelkjeden ARK økte inntektene med 16 prosent til en omsetning på 581 millioner. Driftsresultatet bedret seg også med 22 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

Kostnadspådrivere

John Tørres Thuv skulle gjerne sett enda bedre driftsmargin for konsernet som helhet, men nevner tre områder hvor Gyldendal har brukt mye penger: netthandelen til ARK, strømmetjenesten Fabel og nye læremidler til fagfornyelsen i skolen. Disse kostnadene håper han imidlertid at vil bidra til større positive effekter i andre halvår.

Den beste sommeren i konsernets historie

Avslutningsvis advarer likevel konsernsjefen mot corona-effektene fram mot jul:

– Veksten vi så i første halvår har fortsatt inn i bokhøsten. Sommeren 2020 er dermed den beste i Gyldendal-konsernets historie, hvor salget av bøker har vært høyere enn noen gang. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen, spesielt til innkjøp av læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen i skolen og etterspørselen gjennom bokhøsten og fremover mot jul. To tredeler av årets inntekter og hele overskuddet kommer normalt fra andre halvår