Vesaas-pris til Amalie

Tarjei Vesaas debutantpris for 2014 ble søndag tildelt Amalie Kasin Lerstang.

Amalie Kasin Lerstang mottok søndag Tarjei Vesaas debutantpris, for sin løfterike roman Europa (Cappelen Damm).

Prisen ble innstiftet i 1964 av Tarjei Vesaas med prispengene han mottok da han ble tildelt Nordisk råds litteraturpris for romanen Isslottet. Prisen skal gå til siste års beste debutant under 35 år. Prisen er på 60 000 kroner og blir overrakt på Forfatterforeningens årsmøte senere i dag.

 

Viktig oppmuntring

I begrunnelsen fra Forfatterforeningens litterære råd heter det blant annet: «Da Tarjei Vesaas i 1964 innstiftet prisen med hans navn, ville han at den hvert år skulle gå til en talentfull, ung debutant. Vesaas husket selv hvor viktig det var med oppmuntring og støtte i den tidlige fasen av et forfatterskap, han hadde genuin sans for det litterære eksperimentet, og han så det verdifulle i de unges perspektiv; deres ofte særegne måte å betrakte verden på.

Prisen går i år til en romanforfatter som nettopp framviser et ungt blikk på verden – en verden i stadig og urolig forandring – og som samtidig viser en betydelig formsans og en tydelig konsekvens i bruken av litterære virkemidler.»

 

Rytmisk og fortettet

«Prisromanen skildrer en ung jente som er drevet av et stort indre trykk; i begynnelsen av boka oppdager hun at ekskjæresten har skrevet en bok om henne, hun finner ut at hun er gravid, og fra disse øyeblikkene av erkjennelse følger vi henne på ensom flukt, først hjem til moren på et lite tettsted, deretter til en ikke navngitt storby i Europa.

Språket er rytmisk, fortettet, holdt i korte setninger uten adjektiver, hvilket gir en nesten kjølig, registrerende effekt. Likevel makter forfatteren å skrive en bok som aldri blir kjedelig eller forutsigbar, men som holder leseren konsentrert og nysgjerrig …» , heter det i begrunnelsen.

 

Lerstang

 

Uten glasur

«Hovedpersonen kommer til syne for oss kun gjennom hva hun sier, gjør og observerer – gjengivelser av samtaler, observasjoner og hendelser blir ikke tolket og analysert, noe som i prinsippet gir et hvert element like stor gyldighet. Men dette resulterer ikke i likegyldighet, snarere i en framvising av små detaljer og situasjoner som blir registrert og som gjennom dette fanger hovedpersonen og dermed leserens oppmerksomhet. Den tilsynelatende nøkterne fortellerstilen kan by på motstand, blant annet fordi tolkning og verdisyn må settes av leseren selv. Skrivemåten er tørr og uten språklig glasur, men i viljen og evnen til å skape litterære bilder og situasjoner finnes det et stort overskudd og litterært talent …»

 

Politiske undertoner

I begrunnelsen fremheves det at Europa har klare politiske undertoner: «På nedtonet vis tar den pulsen på den europeiske tidsånden, på de økonomiske konjunkturene, og skildrer hvordan enkeltindivider berøres og belemres av store sosiale omveltninger.

Med Europa har vi fått en roman som gjennom sitt språk presist speiler den eksistensielle og politiske tilstanden den beskriver/befatter seg med, og som lykkes med å la språk, form og tanke danne en helhet, samtidig som den sier noe vesentlig om vår tids nummenhet. Derfor ser vi med forventning fram til nye bøker fra forfatteren av denne romanen, og det er en glede å utnevne Amalie Kasin Lerstang til mottaker av Tarjei Vesaas’ debutantpris for 2014.»

 

 

(Foto: Forlagsliv / Cappelen Damm)