Vel blåst – Under Hauges ord

VEL BLÅST: Olav H. Hauges nå enda mer berømte dikt fikk gi ord til Norge i Frankfurt. Messen er over, diktet lever videre.

Lyrisk: Frankfurt ble flotte dager, under Olav H. Hauges ord.

Så pakker de ned i Frankfurt. Dette etter den største norske kultursatsingen utenlands, noensinne. Naturlig nok var det de skjønnlitterære romanene som fikk mest oppmerksomhet, ikke så rart all den tiden Norge ligger helt i litteraturtoppen internasjonalt. BOK365s redaktør, Vebjørn Rogne rapporterte tidligere i uka:

– Ser vi på hvilke lands litteratur det selges mest av oversatt til engelsk de siste fem årene, er Norge blant de fire landene som klart peker seg ut, ifølge tall fra Nielsen BookScan. Det selges mest oversatt litteratur fra fransk, hårfint foran norsk og svensk. Men ser vi på nye bøker – publisert de siste fem årene – er Norge helt på topp, fulgt av Sverige og Frankrike.

Men sakprosa, barnebøker og lyrikken har også fått være med. Hva gjelder lyrikken har i hele år NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet – presentert et oversatt dikt, både til tysk og engelsk. Dette fortsetter året ut.

Poesien er gitt plass i Frankfurt. Diktere som Knut Ødegård, Gro Dahle, Synnøve Persen, Ruth Lillegraven, Øyvind Rimbereid og Jan Erik Vold, bare for å ha nevnt noen.

Og som motto for hele den norske paviljongen og satsingen merker vi oss: – The dream we carry/Das ist der Traum – Olav H. Hauges ikoniske dikt fra samlinga Dropar i austavind fra 1966.

Alt altså «Under Hauges ord» – som også er tittelen på den nær fineste boka jeg vet, skrevet av ukas 80-års jubilant, Jan Erik Vold. En vidunderlig film – Sorry, brødre det ble meg –  regissert av Elsa Kvamme til og om jubilanten, ble også ble vist i Frankfurt. Skulle man savnet noe i filmen så var det Volds nære og viktige kontakt med Tarjei Vesaas og nettopp Olav H. Hauge. Men pytt, her skal ingen desavueres.

Kan man bli lei av Det er den draumen? Det er kåret til tidenes norske dikt og så mye brukt at det kanskje nærmer seg en trett klisjé?

Det ikoniske verset er som en salme, like som en inderlig bønn, om håp. Diktet taler direkte til lesere over hele verden.

– Nei, vi blir ikke lei.

Et flerfoldig hurra for et vakkert og sympatisk land som har vist sine beste sider til verden. Det til små penger og uten ski.

Das ist der Traum

Das ist der Traum, den wir tragen,
daß etwas Wunderbares geschieht,
geschehen muß –
daß die Zeit sich öffnet,
daß das Herz sich öffnet,
daß Türen sich öffnen,
daß der Berg sich öffnet,
daß Quellen springen –
daß der Traum sich öffnet,
daß wir in einer Morgenstunde gleiten
in eine Bucht, um die wir nicht wußten.

 

It Is That Dream

It is the dream we carry
that something wonderful will happen,
that it must happen –
that time will open,
that our hearts may open,
that doors shall open,
and the mountain shall open
that springs will gush forth –
that our dream will open,
and that one morning we’ll glide
into a cove we didn’t know.

 

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje –
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Haugesenteret i Ulvik
Det er den draumen oversatt til tysk av Klaus Anders, til engelsk av Olav Grinde.
.