Ukens dikt gjennom hele 2019

Annette Vonberg og Tone Carlsen (foto: privat)

Lyrisk: Vi nærmer oss med stormskritt det største som har skjedd i norsk bokbransje på svært mange år: Bokmessen i Frankfurt - hvor Norge i år er gjesteland. I anledning messen legger NORLA (Senteret for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet) hver uke ut et dikt i tysk og engelsk oversettelse. Det er sommer og da velger vi oss selvsagt Ingrid Hagerup.

Venner i utlandet blir ganske sikkert glad om du deler med deg et dikt du er glad i. Hver uke dette året legger NORLA nå ut et nytt norsk dikt i tysk og engelsk oversettelse. Utvalget av dikt med hovedvekt på norsk samtidspoesi, er foretatt av Annette Vonberg og Tone Carlsen.

Annette Vonberg er forfatter og oversetter. Hun oversetter fra norsk, engelsk og gresk til tysk. Hun har en mastergrad i tysk språk og litteratur og en bachelorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun underviser i tysk på Oslo Private Gymnasium.

Tone Carlsen er oversetter fra dansk og tysk til norsk. Hun er cand. philol. i nordiske studier fra Universitetet i Oslo. Hun underviser i norsk og tysk på Foss videregående skole i Oslo.

Lista over dikt finner du her.

Vi velger oss selvsagt Ingrid Hagerup (1905-1985), fra Strofe med vinden (Aschehoug, 1958):

 

 

 

 

 

OH, THESE VIOLET HOURS OF THE MORNING
Oh, these violet hours of the morning when time is still a wakeful dream and happiness runs large in shining swarms gleaming in currents of the mind.

With earth and sky a single translucent proof of your own breathing being, all is good, and nothing is important bar shiny things you want to do

with this unborn something resting in you and calmly longing to be used, wings of baby birds that carry with them their summer sky and blissful soaring flight.

 

Translated by May-Britt Akerholt

 

Å, DISSE FIOLETTE MORGENTIMER

Å, disse fiolette morgentimer når tiden ennå er en våken drøm og gleden går i store, blanke stimer igjennom sinnets klare understrøm.

Når jord og himmel er en gjennomsiktig bekreftelse på dét at du er til, og alt er godt og ingenting er viktig unntagen noe skinnende du vil

med dette ufødte som hviler i deg og rolig lengter etter å bli brukt, som fugleungens vinger bærer i seg sin sommerhimmel og sin himmelflukt.