Utvider tegningsperioden

Kristin Over-Rein jobber nå fra hjemmekontoret. (foto: privat)

Crowdfundingen for BoldBooks startet friskt i midten av forrige måned. Under de første timene av emisjonen tegnet investorene seg for over enn halv million kroner. Så slo coronaen til, dermed avtok investeringslysten dramatisk.

Indieforfatter-plattformen BoldBooks hadde opprinnelig satt seg som mål å hente fra mellom 1,5 – 3 millioner kroner i ny egenkapital via såkalt crowdfunding. Coronaviruset satt imidlertid kjepper i hjulet. Nå senker teknologiselskapet ambisjonene. Finansieringsmålet er nå satt til fra 800 000 til 2,2 millioner kroner. Minste tegningsbeløp reduseres fra tidligere 5 000 til 2 000 kroner. Samtidig utvides tegningsperioden som egentlig skulle utløpt før helgen, til å gjelde ut april.

I skrivende stund har selskapet hentet 800 000 kroner.

Du kan følge emisjonen her.

Endring av planer

Daglig leder Kristin Over-Rein forteller at Covid-19 har gjort det nødvendig med endringer i selskapets implementeringer.

– Vi hadde planlagt å tre inn på det tyske markedet allerede i vår, men har valgt å utsette etableringen til i høst. Kapasiteten dette frigir vil vi bruke til å prioritere den teknologiske utviklingen av plattformen. Dette slik at vi vil stå bedre rustet for et økt volum av kunder når Corona-krisen er over.

Over-Rein ønsker også krisepakka fra Innovasjon Norge velkommen. Hun antar at mulighetene for lån og nye tilskudd, langt på vei vil kunne veie opp for et lavere enn forventet emisjonsbeløp. Dette slik at finansieringen totalt sett vil kunne bli som opprinnelig planlagt.

Ser muligheter post corona

Hun ser også muligheter i kjølvannet av corona-krisen: – Jeg ser på Bok365 at forlagene sliter. Vi mener at BoldBooks er perfekt posisjonert nettopp i en slik situasjon vi er i nå. De største fordelene med plattformselskaper er de lave marginalkostnader. På en skalerbar, selvbetjent og automatisert plattform vil kostnadene ved å ta imot nye kunder etter hvert nærme seg null. Forlagene har en helt annen kostnadsstruktur med høye faste kostnader og kapital bundet opp i eiendom og varelager. Vi er mer lettbeinte og fleksible og har til og med sagt opp husleieavtalen og jobber nå kun hjemmefra.

– Forlagene vil være lunkne til å gå i gang med bokprosjekter hvor lønnsomheten er usikker. Forfattere vil med dette få flere insentiver til å gi ut boka selv. Samfunnet både i Norge og internasjonalt flytter seg mer mot ikke-fysisk aktivitet, altså fjernarbeid, frilansere og samhandlingsløsninger, og BoldBooks er posisjonert inn i en slik type trend, avslutter en offensiv gründerleder.

 

Les også: En halv million før lunch