Boksalget mer enn halvert

CORONA-STENGT: Tanum Gardermoen.

Året startet i pluss, men salget av fysiske bøker har stupt etter coronaens inntog. Nedgangen er på nær en halv million bøker.

Salget av fysiske bøker er ned nesten 60 prosent – eller 59 prosent for å være helt nøyaktig – i perioden fra og med i perioden uke 12 til og med uke 16 (16. mars–19. april), etter at man i årets 11 første uker hadde hatt en oppgang på 4,5 prosent. Dette er tall basert på omsetning fra distributør til bokhandel, ikke salg over disk. Nedgangen er på 450 000 bøker, viser tallene Forleggerforeningen sitter med.

Digital økning

Salget av digitale bøker øker betraktelig: I uke 12–16 økt med 34 prosent, det utgjør en økning på 18.000 bøker. E-boksalget har en større oppgang, mens salg av lydbokfiler går ned.

– I sum innebærer dette en nedgang på vel 432.000 bøker eller 53 % i perioden etter nedstengningen av Norge, kan direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, berette.

Det er imidlertid et stort men i dette tallmaterialet: Bruk av strømmetjenester er ikke inkludert, og her vil ventelig tall fra Storytel og Fabel trekke i positiv retning.

Forlagene sliter

Tall rapportert inn til Forleggerforeningen indikerer at også forlagene får det stadig mer strevsomt økonomisk:

  • Ni av ti medlemsforlag som besvarte forrige ukes undersøkelse oppgir at de er økonomisk negativt eller sterkt negativt påvirket av krisen (samme som for to uker siden).
  • Nødvendige kostnadsbesparende tiltak planlegges og gjennomføres. Rundt 80 prosent av forlagene som har besvart undersøkelsen er midlertidig stengt eller har begrenset virksomheten (70 prosent sist).
  • Nesten 50 prosent har permittert og en av ti planlegger permittering (40 prosent sist).
  • Utgivelser flyttes på og planlagte utgivelser skrinlegges; 80 prosent har utsatt utgivelser (70 prosent sist), nesten 50 prosent har stoppet utgivelser (30 prosent sist).

Vi skylder å gjøre oppmerksom på at de ferskeste tallene bygger på besvarelser fra kun 15 forlag, mot 27 før påske, og dermed har en betydelig feilmargin.