– Trenger samarbeid og entusiasme

TEAMER OPP MED THORLEIF DAHLS KULTURBIBLIOTEK: Tom Harald Jenssen og Cappelen Damm.

– Kombinasjonen av bekymring og entusiasme er åpenbart ikke enkel, men det er det som må til, sier Tom Harald Jenssen.

– Tiltakene som har til hensikt å bremse spredningen av covid-19, bremser økonomien kraftig, også bokbransjen merker denne utviklingen godt, sier Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen. – Norsk bokhandel står for 60 prosent av forlagenes omsetning, og i bokhandelen er situasjonen sammensatt: På flyplassene er bildet dystert. Restriksjoner på reisevirksomhet, avlysning av forretningsreiser, innreiseforbud og kansellering av flyvninger har medført et drastisk bortfall av besøkende. I tett dialog med tillitsvalgte er vi blitt enige om permitteringer av samtlige ansatte i flyplassbokhandlene. Dette er nødvendig for å sikre arbeidsplassene på lengre sikt. Berørte ansatte på Gardermoen, Værnes og Flesland mottok permitteringsvarsel fredag 20. mars. Butikkene skal åpnes igjen, men det er uvisst når. Norges største bokhandel, Tanum på OSL, er dermed stengt i det driften overføres til Ark.

Bybutikkene strever

Hva tror du om effekten på omsetningen i månedene som kommer?

– Det er innført betydelige begrensninger i publikums bevegelsesfrihet, for eksempel ved pålegg om å unngå ansamlinger av folk og å unngå offentlig transport. Flere av de største kjøpesentrene og sentrumsnære bokhandlere, som Tanum på Karl Johan, rapporterer derfor om vesentlig reduksjon i omsetningen. Over hele landet ser vi at de typiske «bybutikkene» har problemer. Oslo sentrum er for eksempel tilnærmet «dødt». På den annen side ser vi at butikker lokalisert der folk bor eller i mindre kjøpesentre med nærhet til dagligvarebutikk, har en annen og positiv utvikling. Tanums bybutikker er åpne og i drift, men bemanningen er tilpasset kundegrunnlaget, sier Tom Harald Jenssen. – Bokhandelen og distribusjonssentralene merker, naturlig nok, endringene først. Uten kunder som for eksempel på flyplass, går det ikke an å drive butikk. Redusert etterspørsel etter bøker i butikk gir redusert aktivitet i distribusjonssentralene. Dette er dessverre den virkeligheten vi må tilpasse oss.

Samtidig ser vi en betydelig vekst i netthandel med bøker levert rett hjem. De digitale formatene i form av lyd- og e-bøker når også fram til nye kunder og utvider bokas nedslagsfelt.

– Må snu alle steiner

Utviklingen ute i handelen forplanter deg naturlig nok inn i forlagshusene. Sist ukes tall fra Forleggerforeningen viser at ni av ti forlag oppgir at de er økonomisk negativt eller sterkt negativt påvirket av krisen. To av tre forlag er midlertidig stengt eller har begrenset virksomheten. 40 prosent har allerede permittert og 15 prosent planlegger permittering.

– I forlaget må vi orientere i nytt terreng. Nærmere 250 av Cappelen Damms ansatte har nå hjemmekontor. Dette muliggjør stor aktivitet over alt i huset. Stikkordene er Fagfornyelsen og høstlistene innen alle utgivelsesområder. I tillegg skal vi løpende optimalisere salgs- og markedsarbeidet i en situasjon med nedgang i salg av bøker over disk i bokhandelen. Langsiktigheten i vår gjerning gjør at vi ikke uten videre kan kompensere omsetningsnedgangen i kostnadskutt som kan ha som resultat at vi står på bar bakke når koronaens tid er over. Vi må snu alle steiner i jakten på tiltak som kan effektivisere driften, mindre justeringer av utgivelseslistene kan tenkes, men hovedsatsningene innen både undervisning og allmenn skal definitivt gjennomføres, sier Jenssen.

– Stolt av bransjens folk

Han understreker at fremtiden er vanskelig å spå, etter som mange viktige spørsmål enn så lenge står ubesvart:

– Det er mange tenkbare scenarier og vi vil følge utviklingen grundig i tiden framover. De vanskelige spørsmålene er: Hvor lenge varer nedstengning av samfunnet? Hvor stor blir nedgangen i boksalg over disk? Hvor stor blir veksten i tradisjonell netthandel? I hvor stor grad kan veksten i digitale formater kompensere nedgangen i analoge formater?

Cappelen Damm-sjefen er svært glad for at norsk bokbransje holder hjulene i gang så godt man kan:

– I Tyskland og England er bokhandelen mer eller mindre helt nedstengt. Det er grunn til å være stolte av bransjens folk langs hele verdikjeden, fra forlag og distribusjon til salgsledd som medvirker til at infrastrukturen for bøker i Norge fortsatt er operativ og i kreativ utvikling, sier Tom Harald Jenssen, og legger til: – Status i dag gir grunn til bekymring for mange i bransjen. Samtidig er det ingen tvil om at det vi nå trenger er iherdig arbeid, samarbeid og entusiasme. Kombinasjonen av bekymring og entusiasme er åpenbart ikke enkel, men det er det som må til.